Umowa o dzieło - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, w przeciwieństwie do umowy zlecenia czy innych umów o świadczenie usług. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w judykaturze: „W odróżnieniu od umowy o świadczenie usług (zlecenie), umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienie doprowadziły do konkretnego, w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem, lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, to jest przedmiotowo istotnym”*. Zawarcie umowy o dzieło nie wymaga żadnej szczególnej formy, najczęściej jednak w obrocie umowę o dzieło zawiera się w formie pisemnej – dla celów dowodowych. Umową o dzieło, do której stosuje się przepisy art. 627 – 646 Kodeksu cywilnego jest przykładowo: umowa o wykonanie sukni ślubnej, umowa o wykonanie strony internetowej, umowa o wykonanie operatu szacunkowego, umowa o wykonanie projektu architektonicznego budynku itp. W umowie o dzieło koniecznie należy dokładnie określić wynagrodzenie lub sposób jego wyliczenia. W przypadku, gdy zasady wynagradzania nie zostały w umowie wskazane przyjmuje się, zgodnie z art. 628 § 1 k.c., że strony umowy miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju.

Co ciekawe, na co zwłaszcza należy uważać zawierając umowę o dzieło, jeżeli w umowie strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jest to przepis o tyle niekorzystny, że nie uwzględnia nieraz wysokich kosztów materiałów na wykonanie dzieła, a żądanie podwyższenia wynagrodzenia z tego powodu zgłoszone przez wykonawcę może być dochodzone jedynie przed sądem.

* Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 r. (III AUa 907/2012; LexPolonica nr 5155054).

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =