Umowa o pracę na czas nieokreślony - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest niezwykle pożądana przez pracowników, gdyż gwarantuje stabilność zatrudnienia, zaś możliwość jej rozwiązania jest ograniczona stosunkowo długim okresem wypowiedzenia. Umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas próbny, nie przekraczający jednak trzech miesięcy. Zawarcie umowy o pracę oznacza, zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, że „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie.

Nie ma ściśle określonej formy dla takiej umowy, wiadomo natomiast, że każda umowa o pracę musi zawierać następujące elementy: określać strony umowy (pracodawcę i osobę pracownika), rodzaj umowy (na czas określony/nieokreślony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy,  wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (premie, dodatki, podstawowa pensja),  wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.  Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi – w zależności od okresu zatrudnienia pracownika u określonego pracodawcy – odpowiednio: 2 tygodnie (gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy), 1 miesiąc (gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy) oraz 3 miesiące – w przypadku, gdy pracownik przepracował u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =