Umowa o pracę na okres próbny - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowa o pracę na okres próbny jest bardzo popularna – służy temu, by pracownika przeszkolić oraz sprawdzić jego kompetencje i przydatność na określonym stanowisku pracy. Z obawy przed nadużywaniem przez pracodawców tej formy zatrudnienia (która rzecz jasna gwarantuje mniejsze prawa niż przewidziane np. w umowie o pracę na czas nieokreślony – choćby co do okresów wypowiedzenia) ustawodawca wskazał, że maksymalny czas trwania umowy o pracę na czas próbny wynosi 3 miesiące.

Zawarcie umowy o pracę na czas próbny może poprzedzać nawiązanie stosunku pracy na podstawie każdej umowy o pracę – a więc na czas zastępstwa, na czas określony, na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas próbny może być wypowiedziana w terminie: 3 dni (gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni), 1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie – w sytuacji (art. 34 pkt. 3 Kodeksu pracy) gdy okres próbny wynosi 3 miesiące. Umowa o pracę na okres próbny powinna być zawarta na piśmie oraz zawierać wszelkie postanowienia, jakie wymagane są dla umowy o pracę.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =