Dokumenty Umowa o świadczenie usług - wzór

Umowa o świadczenie usług – wzór

-

Umowa o świadczenie usług jest umową nienazwaną, do której w pierwszej kolejności należy stosować przepis Kodeksu cywilnego, mówiący o tym, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Zaprezentowany poniżej wzór umowy dotyczy świadczenia usług księgowych. W umowie należy zawrzeć następujące postanowienia: określenie stron umowy, oświadczenie biura rachunkowego o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanych certyfikatach, wskazanie czasu trwania umowy przez określenie terminu rozpoczęcia współpracy i przyczyn oraz terminów dla rozwiązania umowy, wskazanie zakresu świadczonych usług i czynności, którą mają być dokonywane w ramach zawartej umowy, określenie ceny i sposobu (terminów) płatności za świadczone usługi.

Dodatkowo – warto w tego typu umowie – zawrzeć postanowienia odnośnie sposobu reprezentacji przed organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ma to znaczenie w przypadku składania deklaracji podatkowych (np. pełnomocnictwo do składania w imieniu przedsiębiorcy deklaracji, także w formie elektronicznej), w przypadku kontroli podatkowej – gdyż z reguły w siedzibie biura księgowego zgromadzone są dokumenty księgowe podlegające kontroli przez inspektorów organów podatkowych. Ponadto, można wskazać osoby, które będą odpowiedzialne z kontakty pomiędzy biurem księgowym a przedsiębiorcą.

W moim przekonaniu warto w umowie uzgodnić sposób (formę, termin itp.) przekazywanie dokumentów pomiędzy stronami umowy – jest to ważne, gdyż uchybienie terminowi złożenia deklaracji skutkuje odpowiedzialnością biura rachunkowego, zaś dla złożenia deklaracji niezbędne jest posiadanie przez biuro kompletnej dokumentacji. Wskazanie terminów oraz określenie obowiązków stron umowy w tym zakresie pozwala na przejrzystość w kwestiach odpowiedzialności za ewentualne zaniedbania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Zabawy urodzinowe dla dzieci

Wiele lokali, takich jak restauracje, kawiarnie, teatry, galerie czy kluby dla dzieci oferuje możliwość organizacji urodzin dla dziecka. Zaletą jest wygoda – rodzic poza zaproszeniem gości, no i rzecz jasna opłaceniem tych przyjemności ma niewiele do zrobienia – często organizatorzy przejmują na siebie również zapewnienie poczęstunku dla małych gości, zatrudniają animatorów, którzy fachowo poprowadzą zabawę, a nawet przygotowują prezenty. Coś dla zapracowanych i przerażonych opcją konieczności zapewnienia dobrej zabawy zgrai dzieciaków.

Jak zostać rodziną zastępczą

Rodzina zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem, którego wychowywanie w środowisku biologicznym jest niemożliwe. Brak takich warunków wynika z pozbawienia opieki rodziców (ich śmierć, więzienie lub choroby uniemożliwiające zajmowaniem się dziećmi) lub z nagannego wypełniania rodzicielskich obowiązków. Założeniem rodzicielstwa zastępczego jest sprawowanie okresowej opieki.

Zobacz też

Zwolnienia grupowe a zwolnienia lekarskie

Zwolnienie lekarskie nie zawsze jest skutecznym sposobem na uniknięcie zwolnienia grupowego z pracy. Co prawda ogólna zasada wyrażona w kodeksie pracy teoretycznie uniemożliwia zwolnienie pracownika w czasie trwania choroby, lecz istnieją przepisy szczególne, które dotyczą zwolnień grupowych.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: