Dokumenty Umowa partnerska - wzór

Umowa partnerska – wzór

-

Przez umowę partnerską można rozumieć wiele typów umów: od umowy o współpracy (umowie kształtowanej w oparciu o swobodę umów, nie uregulowaną wprost w przepisach prawa), umowy partnerskiej w znaczeniu umowy mającej na celu umożliwienie osobom zamierzającym pozostawać w stałym wspólnym pożyciu uregulowania ich sytuacji prawnej w zakresie stosunków osobistych i majątkowych, a także umowa zawierana przez podmiot publiczny oraz prywatną firmę (podmiot prywatny), której celem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym – w myśl przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym należy rozumieć taką umowę, w której partner prywatny zobowiązuje się do realizacji określonego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią (np. bank), a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną – wyłącznie dla realizacji określonego przedsięwzięcia.

Co ciekawe, zawarcie takiej umowy nie jest przypadkowe. Podmiot publiczny musi najpierw zamieścić ogłoszenie, informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym. W odpowiedzi na takie ogłoszenie podmioty prywatne składają oferty, które następnie podlegają ocenie – najkorzystniejsza oferta zostaje wybrana, co otwiera drogę do zawarcia umowy partnerskiej, czy raczej o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Poniżej przedstawiam jedynie zarys, szkic takiej umowy, która zgodnie z ustawą może dotyczyć przedsięwzięcia, rozumianego jako: budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub  inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że niejednokrotnie środki na realizację przedsięwzięcia, projektu są pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Znamiona – skąd się biorą, profilaktyka

Znamiona występujące na skórze są pewnymi nieprawidłowościami rozwojowymi, które ujawnić się mogą w różnych okresach życia i pozostają z nami zwykle na zawsze. Dermatolodzy klasyfikują znamiona w zależności od tego, z których elementów skóry się wywiodły.

Jak zrobić syrop na kaszel z mniszka lekarskiego?

Syrop z mniszka lekarskiego, czyli z mlecza, przede wszystkim znany jest jako naturalny preparat na kaszel. Tymczasem ma wiele innych właściwości leczniczych. Na co pomaga mniszek lekarski? Jak przygotować z niego syrop? Kiedy po niego sięgać?

Zobacz też

Jak poradzić sobie z nadopiekuńczą matką?

Przyjście na świat dziecka jest dla rodziców niesamowitą chwilą. Dokładają oni wszelkich starań w jego prawidłowe wychowanie, obdarzają silnym, rodzicielskim uczuciem i starają się chronić, jak tylko mogą najlepiej. Zwłaszcza matki, dzięki którym pociechy przychodzą na świat, czują się ze swoimi potomkami powiązane szczególną więzią.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: