Dokumenty Umowa pośrednictwa w wynajmie nieruchomości - wzór

Umowa pośrednictwa w wynajmie nieruchomości – wzór

-

Umowa pośrednictwa, zwłaszcza zaś umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podlega pod reżim przepisów ustawy o obrocie nieruchomościami. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów – w szczególności takich jak umowa nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części.

Zgodnie z powołaną ustawą (art. 180 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) przez umowę pośrednictwa pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia wskazanych powyżej umów, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi w obrocie nieruchomościami wynagrodzenia. Należy podkreślić, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia umowy powinny zawierać szczególe ustalenia w zakresie wynagrodzenia, koniecznie wskazanie osoby pośrednika – ze wskazaniem numeru licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadaniu przez pośrednika o tym, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednika. Umowa pośrednictwa może zostać zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika.

Należy dodatkowo wskazać, że umowy pośrednictwa najczęściej mają w praktyce formę formularza (tzw. ogólne warunki umowy pośrednictwa), co oznacza, że mogą zawierać klauzule niedozwolone. Stąd też przed zawarciem takiej umowy należy prześledzić z ostrożności rejestr klauzul niedozwolonych publikowanych na stronach internetowych www.uokik.gov.pl. – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co można odliczyć na podstawie ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub dla posiadających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Ulga ta daje możliwość pomniejszenia dochodu o wydatki rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych przez niepełnosprawnego lub osobę, która się opiekowała niepełnosprawnym.

Kiedy grozi więzienie za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów nie zawsze oznacza, że osoba obowiązana do ich płacenia popełnia przestępstwo. Dopiero uporczywe uchylenie się od płacenia świadczeń alimentacyjnych zostanie uznane za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece z art. 209 kodeksu karnego. Takie przestępstwo jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności - a nawet jej pozbawienia do 2 lat. Jakie są znamiona tego przestępstwa i w jakich okolicznościach niepłacenie alimentów zostanie potraktowane jako przestępstwo?

Zobacz też

Sposób na naukę słówek z angielskiego

Wiele ludzi odbiera naukę angielskich słówek jako nudne i pracochłonne zadanie. Jest przecież tak wiele słów, które spotykamy na co dzień (na lekcjach angielskiego, w wiadomościach po angielsku, w anglojęzycznych filmach lub piosenkach), które okazują się dla nas nieznane.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: