Umowa pożyczki - wzór

Dokumenty    
ocena

Umowę pożyczki mogą zawrzeć między sobą osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Ponadto, pożyczek udzielają także banki i instytucje finansowe różnego rodzaju. Umowa pożyczki, na podstawie której dający pożyczkę zobowiązał się przenieść na własność biorącego pożyczkę pieniądze o wartości przekraczającej równowartość 500 zł – powinna być zawarta na piśmie, zwłaszcza dla celów dowodowych. Warto każdą zawieraną umowę pożyczki spisać, gdyż potem - w razie gdyby pożyczkobiorca nie chciał dokonać spłaty, warto mieć dowód udzielenia pożyczki. Ważnym jest by pamiętać, że udzielenie pożyczki podlega opodatkowaniu – podatkiem od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 2% wartości udzielonej pożyczki. Obowiązek podatkowy spoczywa na osobie udzielającej pożyczki, która powinna złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową oraz uiścić podatek.

Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy pożyczki, niezależnie od tego, czy później nastąpi przekazanie pieniędzy albo czy strony odstąpią od umowy. Zwolnieni od tego obowiązku są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny (ale również do pewnej wysokości udzielonej pożyczki).Udostępniony wzór zawiera również zabezpieczenie w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości – takie zabezpieczenie stosuje się w wypadku dużych kwot udzielanej pożyczki – najczęściej pomiędzy przedsiębiorcami. O ile umowa pożyczki powinna zostać zawarta w tym wypadku w formie pisemnej, to oświadczenie właściciela nieruchomości ustanawiającego hipotekę, wymaga formy aktu notarialnego.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =