Dokumenty Umowa spółki cywilnej - wzór

Umowa spółki cywilnej – wzór

-

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, art. 860 § 1 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Obowiązek wniesienia wkładu nie musi dotyczyć wszystkich wspólników, aczkolwiek wniesienia takiego wkładu do spółki jest jedną z postaci współdziałania do osiągnięcia zamierzonego, wspólnego celu – dla jakiego spółka powstała.

Ważnym jest, aby umowa spółki regulowała zwłaszcza: zasady prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Ma to znaczenia zwłaszcza w przypadku konfliktu pomiędzy wspólnikami – który to konflikt może doprowadzić do paraliżu gospodarczego spółki. Skoro wszyscy wspólnicy będą samodzielnie umocowani do reprezentacji spółki – może się okazać, że jednocześnie podejmują czynności wzajemnie ze sobą sprzeczne. Kolejną kwestią jest zagadnienie udziału poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki oraz zasady wystąpienia wspólnika ze spółki, jak również jej ewentualne rozwiązanie. Poniższy wzór stanowi tylko pewną propozycję ukształtowania stosunków pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej – można rozstrzygać te kwestie w sposób odmienny, ewentualne zaś ich pominięcie w treści umowy spółki skutkuje stosowaniem w zakresie tych kwestii przepisów kodeksu cywilnego. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem – kodeks cywilny nie przewiduje jednak rygoru nieważności umowy spółki w razie niezachowania takiej formy. Niestety, w praktyce – dla celów podatkowych itp. forma pisemna jest nieodzowna.

Należy wskazać, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników – z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna stanie się spółką jawną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Kto może korzystać ze szkoleń dofinansowanych z UE?

Osobą, która może skorzystać ze szkoleń może być praktycznie każdy. Tyle, że trzeba spełnić pewne kryteria, które wskazane przez autorów projektu. Im więcej tych wskaźników spełniamy, tym większa szansa, że zostaniemy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach czy warsztatach. W konsekwencji oznacza to, że jedynym sposobem jest zdobywanie szczegółowych informacji na temat tego rodzaju zajęć. Następnie sprawdzenie, czy jako osoby zainteresowane uczestnictwem spełniamy wymogi projektu.

NewConnect – informacje

NewConnect jest popularną formą alternatywnego obrotu akcjami. Jest to zorganizowany rynek Giełdy Papierów Wartościowych, który prowadzony jest jednak poza rynkiem regulowanym.

Zobacz też

Jak urządzić małą kuchnię?

Urządzenie małej kuchni jest prawdziwym wyzwaniem. Konieczna jest dobra organizacja przestrzeni, która zapewni nam przede wszystkim funkcjonalność tego pomieszczenia.

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Mocna latarka – 5 dowodów na to, że musisz ją mieć!

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły nowoczesne mocne latarki LED. Co jasne, najpierw trafiły one do różnego rodzaju służb...

Może Cię zainteresuje: