Umowa sprzedaży - wzór

Dokumenty    
ocena

Zgodnie z przepisem art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Każda umowa sprzedaży powinna zawierać zwłaszcza wskazanie: stron umowy sprzedaży (sprzedającego i kupującego), opis przedmiotu sprzedaży – zwłaszcza parametry przedmiotu oraz cechy charakterystyczne, cenę wyrażoną w pieniądzu. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być: prawo własności rzeczy, energia, zbywalne prawa (np. wierzytelności) oraz kompleksy składające się z rzeczy i praw – takie jak np. spadek czy też przedsiębiorstwo.

Należy wskazać, że nie każda umowa sprzedaży powinna mieć określoną formę – decydują o tym przepisy szczególne, np. w przypadku sprzedaży nieruchomości zastrzegające formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności lub też wola stron umowy. Jeżeli strony przyjmują formę pisemną pod rygorem nieważności – należy jej przestrzegać dokonując zmian w umowie lub składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Niezależnie od powyższego, dla celów dowodowych – warto jest zawrzeć umowę sprzedaży na piśmie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =