Niezgodność towaru z umową - reklamacja zakupu przez Internet

Zakupy    
ocena

Instytucja niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypomina swoim charakterem (poza pewnymi różnicami, na korzyść konsumentów) instytucję rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Kupując przedmioty przez Internet często jesteśmy narażeni na to, że rzecz przedstawiana na zdjęciu, którą kupujemy - okazje się w rzeczywistości dużo bardziej zniszczona, niedziałająca, czy uszkodzona.

Niezgodność towaru z umową - reklamacja zakupu przez Internet

sxc.hu

Sprzedawcy niechętnie ujawniają mankamenty oferowanych towarów, licząc na to, że kupujący nie będzie dochodził swych praw. Reklamacja towaru, który jest z umową niezgodny - przysługuje konsumentom, robiącym zakupy w sklepach Internetowych. W przypadku zakupu rzeczy od innej osoby fizycznej - wchodzi w grę instytucja rękojmi za wady fizyczne. Reklamując towar niezgodny z umową sprzedaży należy pamiętać o następujących zasadach:

1. To kupujący musi wykazać się czujnością podczas zakupów w sieci

Samo istnienie wady ujawnionej po 6 miesiącach od zakupu pozwala na przyjęcie domniemania, że wada istniała w chwili wydania rzeczy. Wówczas obalenie tego domniemania i dowód, że rzecz była bez wad w momencie sprzedaży - należy do przedsiębiorcy. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do wykorzystania w określonym celu (telefon komórkowy, przez który nie można rozmawiać). Dotyczy to także zapewnień sprzedawcy, które zostały umieszczone w opisie sprzedawanego przedmiotu - dotyczące cech, „wyjątkowej” trwałości, określonych właściwości przedmiotu. Wszelkie informacje podane w reklamie i opisie przedmiotu należy dokładnie przeczytać przed zakupem, gdyż niejednokrotnie małym drukiem oznaczone są w opisach mankamenty przedmiotów, wady, usterki - na które następnie bardzo chętnie powołują się sprzedający by uniknąć odpowiedzialności. Pamiętajmy, że sprzedawca nie odpowiada wówczas (teoretycznie) za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o istniejących wadach - lub myśląc rozsądnie - powinien je zauważyć, czytając dokładnie opis towaru.

2. Termin zgłoszenia sprzedawcy, że towar jest niezgodny z umową

Termin skorzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej jest ograniczony i należy go bezwzględnie przestrzegać.

Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej przedawniają się po 2 latach od daty otrzymania towaru. W ciągu tych dwóch lat należy powiadomić sprzedającego o wadzie rzeczy (1).

- w razie wymiany towaru na nowy - termin roszczeń (2 lata) biegnie na nowo

- w wypadku sprzedaży rzeczy używanej termin odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową sprzedawca może skrócić, lecz nie może on być krótszy niż 1 rok

- termin przedawnienia nie biegnie w czasie trwania naprawy lub wymiany towaru, który okazał się niezgodny z umową

- mamy zaledwie 2 miesiące czasu na powiadomienie sprzedawcy o istnieniu wady od momentu jej wykrycia (wystarczy w tym terminie przesłać samo zawiadomienie) (2)

- krótsze terminy zawiadomienia mogą dotyczyć żywności i artykułów spożywczych (ze względu na trwałość żywności)

3. Żądania konsumenta są ograniczone ustawą

Konsument robiący zakupy w sieci może żądać od sprzedawcy w odpowiedniej kolejności:

Doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (dokonania na koszt sprzedawcy naprawy, wymiany uszkodzonych elementów, robocizny, demontażu itp.) przez naprawę lub wymianę towaru na nowy (pozbawiony wad) - tutaj koszty dostawy, ponownego zamontowania i uruchomienia itp. ponosi sprzedawca. Sprzedawca jest w tym wypadku związany decyzja klienta o sposobie usunięcia wady.

Jeżeli doprowadzenie do stanu zgodnego z umową (przez naprawę lub wymianę towaru) jest zbyt kosztowne dla sprzedawcy lub naraża konsumenta na duże niedogodności z uwagi na koszty transportu czy znaczną odległość - konsument może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić. Odstąpienie jest możliwe także po nieudanej wymianie czy naprawie - gdy rzecz nadal ma wady.

Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, gdy niezgodność towaru z umową dotyczy kwestii nieistotnych (istniejące wady nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie czy korzystanie z rzeczy). W takim wypadku można dochodzić pozostałych roszczeń w przedstawionej kolejności (3).

4. Inne informacje ważne dla skorzystania z reklamacji towaru kupionego przez Internet

Gwarancja w wielu wypadkach jest dla konsumenta korzystniejsza niż gwarancja udzielna przez sprzedawcę (niejednokrotnie na zawiłych zasadach). Można reklamować towar niezależnie od tego, czy na przedmiot została udzielona gwarancja

Po wysłaniu sprzedawcy zawiadomienia o wykryciu niezgodności towaru z umową (wady towaru) ma on czas 14 dni od otrzymania naszego zawiadomienia do udzielenia odpowiedzi na nasze pismo. Jeżeli w tym terminie nie otrzymamy odpowiedzi na zawiadomienie, ustawa przyjmuje, że reklamacja został uwzględniona (4).

Reklamacja przecenionego produktu (sprzedanego na promocji) jest możliwa, jeżeli odkryta przez nas wada nie jest tą, dla której dotychczasowa cena została obniżona. Najczęściej obniżka ceny wynika z określonej, wskazanej wady produktu - o której w momencie zakupu jesteśmy informowani lub którą możemy łatwo dostrzec. Wszelkie inne postanowienia i deklaracje sprzedawców należy uznać za niezgodne z prawem.

Źródła:

1) Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)

2)Art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

3) Art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

4)  Art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Reklamowaliście kiedyś jakiś towar zakupiony przez Internet? Dlaczego? Czy otrzymaliście zwrot pieniędzy? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =