Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - zasady

Zakupy    
ocena

Umowy zawierane za pomocą elektronicznych środków przekazu (formularze internetowe, serwisy aukcyjne, telefon, faks, e-mail itp.) oraz formularzy pocztowych są traktowane jako umowy zawierane na odległość, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu między stronami umowy. Umowa taka nie jest tożsama z umową „zawieraną poza lokalem”, w którym działalność prowadzi przedsiębiorca. Prawa konsumenta w przypadku umów na odległość są bardzo szerokie i pozwalają wycofać się szybko z nieudanej czy nieprzemyślanej transakcji.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość - zasady

photoxpress.com

Umowa na odległość jest szczególnym typem umowy i reguluje go odrębna ustawa. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny:

1. w tym celu należy w powyższym terminie złożyć na piśmie oświadczenie (bardzo krótkie) o tym, że odstępujemy od umowy zawartej w określonej dacie z przedsiębiorcą. Można podać informacje czego dotyczyła umowa (jakiego towaru, usługi) i jaka cena została zapłacona za rzecz. Niekiedy podaje się również numer umowy oraz własny login czy hasło (identyfikator internetowy). Oświadczenie takie, podpisane własnoręcznie należy wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym zostawiając kopię oświadczenia dla siebie (1).

2. oświadczenie powyższe należy wysłać przed upływem 10 dni. Termin ten liczony jest od daty wydania rzeczy, zaś gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia (2).

3. jeżeli sprzedawca Internetowy nie poinformował nas na piśmie o przysługującym nam prawie odstąpienia od umowy (dołączenie do umowy blankietu do uzupełnienia, czy inny sposób informacji na piśmie) termin 10 dni ulega przedłużeniu do 3 miesięcy, w czasie których z powodzeniem możemy od umowy odstąpić (3).

4. jeżeli dopiero po jakimś czasie sprzedawca przesłał nam informację o prawie odstąpienia od umowy, termin 3 miesięcy nie będzie już obwiązywał i ulegnie skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania takiej informacji.

Prawo odstąpienia od umowy w kilku wypadkach jest ograniczone. Nie można odstąpić od umowy (chyba że w umowie została taka możliwość przewidziana!) gdy świadczenie usługi rozpoczęto zaraz po zawarciu umowy za zgodą konsumenta (czyli przed upływem terminu 10 dni pozwalających na odstąpienie od umowy), w przypadku rozpakowania nośników filmów, gier czy płyt CD z muzyką, usług i towarów których cena zależy od ruchu cen na rynkach finansowych, gdy umowa została wykonana na specjalne zamówienie konsumenta i jest to przedmiot ściśle związany z konkretną osobą (np. ubranie szyte na miarę), produktów spożywczych zamawianych przez Internet (np. pizza), umowy dostarczania prasy oraz związane z usługami w zakresie gier hazardowych (4).

5. Sprzedawca nie ma prawa żądać od konsumenta odstępującego od umowy w ustawowym terminie zapłaty „kar umownych” czy odstępnego

6. Po wysłaniu oświadczenia w odpowiednim terminie umowa jest uznana za niezawartą - wówczas musimy zwrócić zakupiony i wysłany towar na adres sprzedającego, sprzedający zaś jest zobowiązany do zwrotu ceny, jaką zapłaciliśmy za przedmiot.

7. Zwrotu towaru można dokonać po jego rozpakowaniu i kilkudniowym używaniu, aczkolwiek należy się liczyć z tym, że sprzedawca będzie usiłował zniechęcić nas do odstąpienia od umowy - twierdząc, że nie przyjmie zwrotu. Nie jest to jednak zgodne z prawem. Zwrot towaru powinien nastąpić w ciągu 14 dni.

8. Jeżeli zwróciliśmy towar, przedsiębiorca ma obowiązek na piśmie poświadczyć zwrot przez nas świadczenia. Jest to bardzo ważne, gdyż potem może powstać problem, gdy nieuczciwy sprzedawca nie będzie chciał oddać nam pieniędzy - najlepiej zatem przesłać paczkę za potwierdzeniem odbioru.

9. Gdy dokonujemy zakupów w sieci (przy zawarciu umowy na odległość) na raty - czyli z udzieleniem nam kredytu przez bank, z którym porozumiał się sprzedający - odstąpienie przez nas od umowy jest wiążące także wobec umowy kredytu na zakup towaru (5).

Źródła:

1) Art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2) Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

3) Art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) Art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

5) Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Odstępowaliście kiedyś od umowy, którą zawarliście na odległość? Z jakiego powodu? Udało się? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =