Zakupy przez Internet - zwrot towaru

Zakupy    
ocena

Zwrot towaru to niezbywalny przywilej konsumenta. Jeśli nie jest on zgodny z opisem lub deklaracją sprzedającego bądź produkt jest uszkodzony, wówczas klient powinien mieć zagwarantowane prawo zwrotu towaru.

Zakupy przez Internet - zwrot towaru

photoxpress.com

Każdy konsument także korzystający ze sklepów internetowych ma prawo do skorzystania z procesu reklamacyjnego. Nawet jeśli transakcja dokonana jest poza lokalem sprzedawcy, zaś umowy zawierane są na odległość, prawo to wciąż obowiązuje.

Każdy sprzedający ma obowiązek poinformowania swoich klientów o prawie zrezygnowania z kupna produktu lub usługi, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dokonania transakcji. Okazuje się, iż w przypadku, gdy sprzedający zatai tę informację przed kupującym, wówczas czas zwrotu towaru wydłuża się nawet do 3 miesięcy.

Jeśli po pewnym czasie użytkowania ujawniliśmy jakąś wadę produktu wówczas możemy skorzystać z gwarancji producenta, jeśli taka została dołączona do produktu. W takim przypadku nasze roszczenia kierujemy do gwaranta, który widnieje w karcie gwarancyjnej produktu. Takim gwarantem najczęściej jest importer lub producent.

Jeśli jednak towar nie jest objęty gwarancją, wówczas mamy prawo skorzystać z niezgodności towaru z umową. Naszą reklamację kierujemy bezpośrednio do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć ją i rozpatrzyć w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od chwili zgłoszenia usterki. Sprzedawcy bardzo często próbują odesłać nas do producenta, importera, a nawet hurtownika, jednak w tym przypadku powinniśmy wiedzieć, że to właśnie on odpowiada za wady towaru. Sprzedawca ponosi tę odpowiedzialność nawet przez okres 2 lat, jednakże to w pierwszym półroczu od chwili zakupu, konsument chroniony jest przez prawo w sposób szczególny.

UWAGA!

Warto pamiętać o tym, że sprzedawca nie może nas zmusić do skorzystania z gwarancji. Jako kupujący mamy prawo wyboru między gwarancją producenta a instytucją niezgodności towaru z umową. Jeśli decydujemy się na opcję niezgodności z umową wówczas to my wybieramy rozwiązanie problemu – naprawę lub wymianę produktu na nowy. Jeśli decydujemy się na gwarancję, decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje gwarant.

Zwracaliście kiedyś towar zamówiony przez Internet? Czy mieliście z tym jakiekolwiek problemy?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =