Zakupy w Internecie - prawa konsumenta

Zakupy    
ocena

Zakupy w sieci - coraz bardziej popularne stwarzają problemy z mnożącą się liczbą oszustw ze strony nieuczciwych kontrahentów. Wielokrotnie naruszane są prawa konsumentów, którzy rezygnują z dochodzenia swych roszczeń i godzą się na takie traktowanie. Warto poznać, jaki zakres praw przysługuje nam przy zakupach w sklepach Internetowych i następnie je egzekwować.

Zakupy w Internecie - prawa konsumenta

sxc.hu

Zakupy w sklepie Internetowym (którego właściciel jest zawsze przedsiębiorcą!) oparte są na zasadach szczególnej ochrony konsumenta - czyli klienta, który albo sam przedsiębiorcą nie jest, albo dokonane zakupy nie mają związku z działalnością jego firmy (są to zakupy „prywatne”). Umowa sprzedaży zawarta przez konsumenta ze sklepem internetowym jest umową zawieraną na odległość - strony umowy kontaktują się wyłącznie na podstawie formularza zamówienia dostępnego w sieci lub za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się (E-mail, telefonicznie uzgadniane szczegóły dostawy itp.) (1). Prawa konsumentów określone są w stosunku do takich umów szeroko.

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sklepem internetowym

Prawo odstąpienia od umowy jest związane z tzw. „prawem namysłu”, kiedy to klient sklepu internetowego może bez podania przyczyny odstąpić od większości umów sprzedaży zawartych przez Internet. Aby odstąpić od umowy należy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przesłać (najlepiej listem poleconym) pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Takie oświadczenie konsument powinien wysłać w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług (2). Nie jest możliwe pozbawienie konsumenta tego prawa oraz żądania zapłacenia dodatkowych opłat za odstąpienie od umowy. Takie działania stanowią rażące naruszenie praw konsumenta. Po przesłaniu odstąpienia od umowy, należy niezwłocznie odesłać (niestety na nasz koszt) przesyłkę do sklepu internetowego w „stanie niezmienionym”, aczkolwiek dopuszczalne jest używanie przedmiotu w zwykły sposób. Niestety, sprzedawcy nie chcę wówczas przyjąć takiego odstąpienia od umowy i sprawa wówczas kończy się w sądzie.

2. Na jakie ograniczenia należy uważać, czyli kiedy od umowy odstąpić nie można? (wyjątki)

Jeżeli nie uzgadnialiśmy poniższych warunków indywidualnie ze sprzedawcą (sklepem internetowym) to z mocy ustawy nie można odstąpić od umowy, która:

- Polega na świadczeniu usług, zaś za zgodą konsumenta rozpoczęto je wcześniej niż po 10 dniach od zawarcia umowy (np. usługa elektroniczna dostępu do serwisu z filmami online, gdzie po zawarciu umowy (akceptacji regulaminu) przystępujemy od razu do oglądania

- Gdy przedmiotem umowy sprzedaży są filmy, płyty CD z muzyką, zaś konsument zerwał z nic oryginalne opakowanie (zerwanie opakowania w tym przypadku oznacza akceptację licencji i czyni towar niepełnowartościowym)

- Gdy przedmiotem umowy są świadczeni, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

- Umów dotyczących szczególnego zamówienia, przygotowanego dla konkretnego konsumenta i ściśle związanego z jego osobą

- Żywności, artykułów spożywczych

- Umów dotyczących dostarczania prasy,

- Umów mających za przedmiot usługi w zakresie gier hazardowych (3).

2. Prawo klienta do reklamacji

Towar zakupiony w sklepie internetowym można w każdej sytuacji reklamować, nawet jeżeli został sprzedany na promocji czy był używany. W takim wypadku nie można reklamować wady, o istnieniu której wiedzieliśmy w momencie zakupy, która została przez sprzedawcę podana jako przyczyn obniżenia ceny. Podstawą dla reklamacji jest stwierdzenie niezgodności towaru z umową - gdy towar nie odpowiada właściwościom podanym w umowie przez sprzedawcę, np. wodoodporny telefon zepsuł się po zamoczeniu go w wodzie. Wówczas na reklamację mamy czas w ciągu dwóch miesięcy od odkrycia wady. Nie warto zwlekać w tym wypadku, gdyż z czasem coraz trudniej jest udowodnić, że wada tkwiła w towarze od początku i nie my ją spowodowaliśmy przez nieprawidłowe użytkowanie. Za niegodność towaru konsumpcyjnego z umową - sprzedawca odpowiada przez okres 2 lat od momentu sprzedaży, w wypadku rzeczy uznanych - okres ten nie może być krótszy niż 1 rok. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji czy ograniczyć samodzielnie swojej odpowiedzialności za wady towaru.

3. Klauzule niedozwolone

Każde ograniczenie powyższych praw konsumenckich, zapisane w konkretnej umowie czy regulaminie sklepu jest niedozwolone i nie rodzi skutków prawnych. Sprzedawca nie może powoływać się na umowę, która ogranicza prawa konsumenta przyjęte w przepisach prawa.

4. Co z zakupami w sklepie internetowym na raty?

W razie odstąpienia w terminie 10 dni od zwartej umowy, rodzi się pytanie, co z naszym zobowiązaniem wobec banku - który działając we współpracy ze sprzedawcą- udzielił kredytu na zakup towaru. Otóż, gdy zakup towaru wiązał się z wzięciem kredytu lub

- pożyczki (udzielonych przez przedsiębiorcę albo gdy umowa przewidywała

- wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z

przedsiębiorcą) odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne również  wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta (4).

5. Prawo do informacji

Konsument zawierając umowę ma prawo do otrzymywania rzetelnych informacji dotyczących samej umowy oraz towaru (usługi) stanowiącej jej przedmiot. Konsument musi wiedzieć, jakie są zasady reklamacji, zostać pouczony o swoich prawach oraz posiadać dane umożliwiające reklamację towaru (dane sklepu internetowego). W przypadku braku pouczenia (poinformowania) konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dostarczenia towaru czy zawarcia umowy - termin ten ulega dla konsumenta wydłużeniu do 3 miesięcy. Jest to sankcja za brak rzetelnej informacji ze strony przedsiębiorcy. Konsument (najpóźniej w momencie złożenia mu propozycji zawarcia umowy - formularz zamówienia, regulamin sklepu) powinien znaleźć tam informacje o:

- danych dotyczących przedsiębiorcy (adresie sklepu, numerze rejestracji działalności, itp.)

- istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu - szczegóły dostawy, opis przedmiotu itp.

- cenie (także dostawy, dodatkowego ubezpieczenia i podatków itp.)

- zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

- kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

- prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, oraz wskazanie na wyjątki, kiedy od umowy nie można odstąpić

- miejscu i sposobie składania reklamacji, gdy towar okaże się niezgodny z umową (5).

Źródła:

1) Por. art. 6 ust. 1 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

2) Art. 10 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

3) Art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4)Art. 13 ust 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

5)Art. 9 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Czy jako e-konsumencie znacie swoje prawa? Co najczęściej kupujecie przez Internet? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =