Zwrot zakupionego towaru

Zakupy    
ocena

W zakupowym szale często nabywamy coś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Dopiero po czasie przychodzi otrzeźwienie, ale często zbyt późno. Okazuje się bowiem, że kupionego towaru wcale nie jest łatwo zwrócić...

Zwrot zakupionego towaru

photoxpress.com

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego nie przewiduje możliwości zwrotu pełnowartościowego towaru, który został zakupiony w siedzibie  sprzedawcy, czyli w jego  sklepie. [1] Z tego też względu sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru, który konsument chce zwrócić tylko dlatego, że nagle przestał mu się podobać. Nie wszyscy to rozumieją przez co często dochodzi do niepotrzebnych scysji i awantur. A wystarczyłoby po prostu zastanowić się dwa razy nad tym, co się kupuje.

Oczywiście w chwili dokonywania zakupu można umówić się ze sprzedawcą, że w razie konieczności nieużywany i pełnowartościowy towar będzie mógł zostać zwrócony w określonym czasie. Gdy sprzedawca na taki układ przystanie i zgodzi się wyjątkowo na ewentualny zwrot, warto poprosić go o odnotowanie takiej informacji np. na paragonie.

Na rynku istnieją też tacy handlowcy, którzy w ramach własnej praktyki  kupieckiej  godzą się na zwroty pełnowartościowego towaru. Ci sprzedawcy jednak z reguły o takiej możliwości swoich klientów informują z góry, wyznaczając konkretny termin, do którego przyjmują zwroty nieużywanych i zawierających komplet metek i innych oznaczeń towarów. Warto jednak pamiętać o tym, że nie każdy sprzedawca uprawia taką praktykę, bo są i tacy, którzy nie robią żadnych wyjątków i zakupionego, pełnowartościowego i zgodnego z umową towaru nie przyjmą z powrotem do sklepu. Co istotne, mają do tego prawo.


Inaczej sytuacja wygląda jednak wtedy, gdy towar został przez konsumenta zakupiony poza siedzibą przedsiębiorstwa (poza sklepem), np. w swoim domu lub wtedy, gdy umowa kupna-sprzedaży została zawarta na odległość, np. przez internet, pocztą lub przez telefon. Wówczas zwrot pełnowartościowego towaru bez podawania przyczyny jest możliwy w ciągu 10 dni od zawarcia umowy lub otrzymania towaru. Z racji tego, że kupując na odległość nie jest możliwe bezpośrednie obejrzenie towaru albo kupujący, do którego przyszedł np. akwizytor ma ograniczony wybór towaru, to wprowadzono przepisy zezwalające na rozwiązanie umowy ze sprzedającym i na zwrot zakupionego towaru. Koniecznie pamiętać jednak trzeba o tym, aby rezygnacji z towaru dokonać na piśmie. [2]

Oczywiście prawo do zwrotu towaru konsument nabywa wtedy, gdy towar nie jest zgodny z umową, jest wadliwy i nie nadaje się do eksploatacji. Kupujący może więc odstąpić od umowy jeżeli okaże się, że:

- naprawienie lub wymiana towaru na inny pełnowartościowy nie są możliwe w ogóle albo są zbyt kosztowne, 

- sprzedawca nie zdołał naprawić lub wymienić towaru w ustalonym terminie,

- kolejna już naprawa lub wymiana stawia kupującego w niedogodnej sytuacji, a wada zakupionego towaru ma charakter istotny. [3]

 


Źródła:

[1] ustawa  z dnia  27  lipca  2002r. o  szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  i  zmianie  kodeksu  cywilnego ( Dz.U. Nr  141, poz.  1176 ze  zm.).
[2] ustawa  z  dnia 2  marca  2000r.  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  i  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną   przez  produkt  niebezpieczny (Dz.U., Nr 22,poz. 271 ze  zm.). 
[3] ustawa  z dnia  27  lipca  2002r. o  szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  i  zmianie  kodeksu  cywilnego ( Dz.U. Nr  141, poz.  1176 ze  zm.).

Zdarzało się Wam zwracać zakupiony wcześniej towar? Czy Wasza reklamacja została pozytywnie rozpatrzona?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =