Sterylizacja zwierząt – wady i zalety

Zwierzęta    
ocena

Sterylizacja samic polega na usunięciu jajników i macicy, u samców – na usunięciu jąder. Zabieg przeprowadza się w pełnej narkozie i jest nieodwracalny. Jest prosty, jednak - jak zawsze przy podaniu narkozy - jest z nim związane pewne ryzyko. Samice wymagają większej uwagi i opieki po zabiegu.

Sterylizacja zwierząt – wady i zalety

sxc.hu

Konsekwencją przeprowadzonej sterylizacji jest bezpłodność i obniżenie produkcji hormonów płciowych. Suki po takim zabiegu nie mają cieczki, a psy nie wykazują zainteresowania sukami w rui.

Głównym celem wykonywania zabiegów sterylizacji jest zapobieganie bezdomności zwierząt.

Korzyści z przeprowadzonej sterylizacji jest jednak znacznie więcej: 

1) zapobieganie ropomaciczu u samic (częste schorzenie występujące głównie u starszych samic, późno wykryte może skończyć się śmiercią zwierzęcia)
2) zapobieganie nowotworom jąder u samców
3) zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów gruczołów sutkowych u samic sterylizowanych w młodym wieku
4) zmniejszenie ryzyka zachorowania na inne choroby związane z wysokim poziomem hormonów płciowych.
5) znaczna większość kastrowanych kocurów nie znaczy terenu moczem
6) samice nie przechodzą rui
7) zapobieganie ciążom urojonym u samic
8) samce nie interesując się samicami w rui nie próbują z ich powodu uciekać właścicielom, nie są w tych okresach rozkojarzone i zdenerwowane
9) zmniejsza się poziom agresji rywalizacyjnej u samców wynikającej z wysokiego poziomu testosteronu.

Należy jednak zaznaczyć, że kastracja nie niweluje wszystkich agresywnych zachowań; jeśli stały się one zachowaniami wyuczonymi, kastracja nie zmieni zachowania psa. W przypadku samic wykazujących agresję przed zabiegiem sterylizacji, po zabiegu poziom agresji może wzrosnąć.

Sterylizacja i kastracja mogą mieć również niepożądane konsekwencje. Zwierzęta kastrowane/sterylizowane mają tendencję do pobierania większych ilości pokarmu. Jeśli właściciel nie kontroluje podawanych racji żywnościowych ani nie zwiększy poziomu aktywności psa lub kota zwierzę może przybrać na wadze.

U niewielkiej liczby sterylizowanych zwierząt (głównie samic) występuje problem związany z niedoczynnością zwieracza cewki moczowej, czyli problem z trzymaniem moczu, konieczne jest wtedy stałe podawanie leków.

Jeśli jedynym powodem, dla którego rozważa się przeprowadzenia kastracji są problemy behawioralne psa można spróbować na początek kastracji farmakologicznej (o plusy i minusy takiego rozwiązania zapytajmy lekarza weterynarii) – jest to w pełni odwracalne.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że u dużej liczby starszych zwierząt przeprowadza się zabiegi sterylizacji, by ratować życie zwierzęcia w chwili, gdy poważna choroba już zdążyła się rozwinąć  – w takim wypadku zwierzę cierpi, a zabieg nie gwarantuje jego przeżycia.

Właściciel zwierzęcia powinien rozważyć wszystkie wady i zalety zabiegu sterylizacji i samodzielnie podjąć decyzję.

A co W myślicie na temat sterylizacji zwierząt? Jesteście za czy przeciw?

OCENA
3.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =