Bierzmowanie - na czym polega i jak przebiega?

Okoliczności    
ocena

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych, obowiązujących w Kościele katolickim. Warto wiedzieć, że bez tego sakramentu nie możesz zostać świadkiem na ślubie czy matką chrzestną/ ojcem chrzestnym.

Bierzmowanie - na czym polega i jak przebiega?

sxc.hu

Bierzmowanie nie jest zastrzeżone wyłącznie dla religii rzymskokatolickiej, praktykuje się je także w prawosławiu, w którym ma miejsce bezpośrednio po chrzcie świętym. W niektórych wyznaniach protestanckich (za wyjątkiem anglikanizmu) także pojawia się bierzmowanie, jednak nie jest ono traktowane jako sakrament święty.

Bierzmowanie jest sakramentem jeszcze ściślej jednoczącym wierzącego z Chrystusem. Jego istotą jest przekazanie Ducha Świętego, który ma umocnić dana osobę w wierze i jej obronie. Znajduje to wyraz w źródłosłowie wyrazu bierzmowanie. „Bierzmo” to drewniana belka służąca do podtrzymywania stropu. Jest to bardzo obrazowa metafora. Wierzący, umocniony mocą Ducha Świętego przyjętego w sakramencie bierzmowania, ma być taką właśnie podporą dla wyznawanej przez siebie wiary.

Podczas bierzmowania ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na chrzcie świętym składali je za nas nasi rodzicie, teraz świadomie, jako prawie dorośli powtarzamy je w sakramencie bierzmowania. Jednocześnie jest to tzw. sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Jedynymi szafarzami (mogącymi udzielać sakramentu bierzmowania) są biskupi. W niektórych, raczej rzadkich sytuacjach biskup może mianować szafarza nadzwyczajnego – wybranego przez siebie kapłana. W przypadku zagrożenia życia osoby, która wcześniej nie przyjęła tego sakramentu, może ją bierzmować dowolny ksiądz bez upoważnienia biskupa (na mocy kanonu 883 kodeksu prawa kanoniczego z 1983 r.)

Bierzmowanie jest przyjmowane w obecności świadka. Może nim zostać każdy. Świadek nie musi być członkiem rodziny. W razie jego niedotarcia na ceremonię (mszę połączoną z bierzmowaniem), może go zastąpić ktokolwiek. Rola świadka polega na położeniu prawej dłoni na prawym ramieniu bierzmowanego.

Bierzmowanie jest częścią mszy świętej celebrowanej przez biskupa. Bierzmowani są namaszczani na czole krzyżmem świętym (oliwa i balsam) przez biskupa, który wypowiada słowa :„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bierzmowani odmawiają też odpowiednią formułę i wspólnie podśpiewują Hymn do Ducha Świętego. Ceremonię kończy uroczyste błogosławieństwo biskupa, na ręce którego składane są podziękowania.

Jakie imię przybierzecie podczas bierzmowania? Wypowiedzcie się w komentarzu.

OCENA
4.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =