Odszkodowanie za zalanie mieszkania z winy sąsiada

Ubezpieczenia    
ocena

Niespodziewane zalanie mieszkania przez nieuważnego sąsiada może wiele kosztować poszkodowanego. Jak postępować, żeby otrzymać odszkodowanie za poniesione straty?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania z winy sąsiada

photoxpress.com

Kiedy dojdzie do zalania mieszkania, należy bezzwłocznie ustalić sprawcę zalania oraz określić jaki jest zakres szkody. Warto też stworzyć listę rzeczy, które uległy zniszczeniu. Może nam w tym pomóc rzeczoznawca. Korzystne będzie również zwrócenie się do wykonawcy, który dokona kosztorysu prac, które będą musiały zostać wykonane, aby mieszkanie wróciło do stanu sprzed wypadku. Należy zgłosić zalanie spółdzielni mieszkaniowej a również sprawcy (jeśli takowy istnieje). Musi zostać sporządzony protoków, który będzie zawierał wymagane w danym lokalu  prace remontowe.

Sprawdzić ubezpieczenie

Przede wszystkim, należy się dowiedzieć, czy sprawca zalania był ubezpieczony. Jeśli tak, nalezy wystąpić do jego ubezpieczyciela o przyznanie odszkodowania za wynikłe szkody. Jak to zrobić? Należy poprosić sprawcę o numer jergo polisy i zgłosić sprawę samodzielnie lub pozwolić to załatwić jemu. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej odzyskamy pieniądze za szkodę.

Sąsiad bez polisy

Jeśli sąsiad nie posiada polisy, sprawa jest trudniejsza i może znaleźć swój finał w sądzie. Sąsiad, który doprowadził do zniszczenia mieszkania, powinien pokryć pełen koszt remontu oraz materiałów, które należy odkupić. Zgodnie z art. 363 kodeksu cywilnego  „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Prace remontowe

Sprawca może samodzielnie zamówić ekipę remontową lub samodzielnie wyremontować nasze mieszkanie na swój koszt. Lepszym rozwiązaniem jest wyremontowanie mieszkania i przekazanie sprawcy kosztorysu, faktur za naprawę szkody. Należy pamiętać, że to poszkodowany wybiera sposób rekompensaty za poniesioną szkodę.

Odmowa pokrycia kosztów

Jeśli rozmowa ze sprawcą okaże się bezskuteczna, należy wystosować pismo zawierające wezwanie do zapłaty. Powinniśmy je wysłać listem poleconym (ważne w tym przypadku jest potwierdzenie odbioru). Jeśli działanie to nie przyniesie skutku, można wystąpić z pozwem do sądu I instancji.

Mieliście kiedyś sytuację, w której z winy sąsiada Wasze mieszkanie zostało zalane? Jakie odszkodowanie dostaliście w związku z tym wypadkiem?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =