Praca Zasady zatrudnienia stażysty

Zasady zatrudnienia stażysty

-

Firma zainteresowana taką formą zatrudnienia powinna złożyć do starosty odpowiedni wniosek. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

– dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;

– liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

– liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż;

– imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;

– proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;

– opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;

– wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy;

– istnieje możliwość wskazania w nim konkretnej osoby, która ma zostać stażystą.

Starosta w ciągu miesiąca musi udzielić odpowiedzi na ten wniosek. W przypadku zatrudniania stażysty zawierana jest umowa pomiędzy pracodawcą (organizatorem stażu) a starostą, który kieruje bezrobotnych do miejsca odbywania stażu. Minimalny czas trwania takiej formy zatrudnienia wynosi trzy miesiące, zaś maksymalny sześć miesięcy. Dla dwóch grup bezrobotnych staż może trwać 12 miesięcy. Są to;

– bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia;

– absolwenci szkół wyższych (maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia szkoły), którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Ze swojej strony pracodawca musi zagwarantować stażyście czas pracy w wymiarze 40 godzin. Nie może on wykonywać swoich obowiązków w niedziele i święta, w systemie pracy zmianowej oraz w porze nocnej. Stażyści nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Jeśli pracodawca chce, aby stażysta pracował w takich warunkach, to musi mieć zgodę starosty. Warto pamiętać, że bezrobotnego można tylko raz zatrudnić, korzystając z omawianej formy aktywacji zawodowej. Ponowne zatrudnienie tego samego stażysty będzie możliwe w sytuacji, gdy pracodawca zaproponuje mu nowe stanowisko pracy (z innym zakresem obowiązków). Stażysta ma prawo do dwóch, wolnych dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za wykonywaną pracę stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Pieniądze te są wypłacane przez powiatowy urząd pracy.

Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię. Powinna ona zawierać zakres zadań wykonywanych przez zatrudnionego oraz zdobyte w czasie stażu umiejętności czy kompetencje. Obowiązkiem stażysty jest przygotowanie odpowiedniego sprawozdania. Z kolei starosta wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu, które jest rodzajem świadectwa pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2009 roku

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak oswoić chomika?

Przyniesiony do nowego domu chomik znajduje się w dużym stresie, musimy mu dać czas na zaznajomienie się z nowym miejscem. W jego klatce koniecznie musi się znaleźć schronienie, gdzie zwierzątko nie będzie niepokojony i może spokojnie odpoczywać.

Zapalenie ucha – leczenie

Zapalenie ucha jest tą chorobą, w której bez leczenia ordynowanego przez lekarza ani rusz. Nie wolno schorzenia lekceważyć ani u dorosłych, ani tym bardziej u dzieci - skutkiem może być upośledzenie słuchu i konieczność noszenia aparatów słuchowych.

Zobacz też

Umowa kupna-sprzedaży garażu – wzór

Najczęstszą sytuacją w miastach jest posadowienie...

Liofilizowane owoce i warzywa – dawka witamin przez cały rok

Z pewnością każdy z nas uwielbia spożywać świeże owoce. Dostarczenie naszemu organizmowi bomby witaminowej niezwykle skutecznie wzmacnia. Niestety, sezon...

Jak udekorować domek ogrodowy, gdy ma się ograniczony budżet?

Każdy z nas marzy o tym, aby jego miejsce odpoczynku było wygodne i przytulne. Jednak równie ważne jest to,...

Może Cię zainteresuje: