Budowa domu Czy na budowę ogrodzenia potrzebne jest pozwolenie?

Czy na budowę ogrodzenia potrzebne jest pozwolenie?

-

Ogrodzenia mające na celu ochronę upraw czy drzew owocowych, także ogrodzenie przestrzeni pastwiska czy zagrody dla koni, jest powszechną praktyką i nie wymaga z reguły żadnych pozwoleń. Prawem właściciela jest bowiem ochrona swojej własności, także poprzez ogrodzenie jej.

Budowa ogrodzenia wokół posesji zabudowanej domem jednorodzinnym jest najbardziej problemowa, gdyż takie ogrodzenia (często kamienne z kutymi przęsłami, z cegły itp.) mogą być wysokie i dodatkowo zaopatrzone w instalację elektryczną odpowiedzialną za oświetlenie i automatyczne otwieranie bramy wjazdowej czy obsługę wideofonu.

Zgodnie z prawem, budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – tak brzmi zasada ogólna, wyrażona w prawie budowlanym.1 Zasada ogólna dotyczy zwłaszcza ogrodzeń związanych z ochroną działki i znajdujących się na niej upraw, budowy zagród dla zwierząt inwentarskich, niskich ogrodzeń wokół domu jednorodzinnego itp. Od zasady ogólnej istnieją jednakże wyjątki, gdy dla budowy ogrodzenia konieczne jest uprzednie zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania ogrodzenia, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych – ze względu na konieczność zachowania określonej estetyki i przykładowo zachowanie prawidłowego odprowadzania wody z powierzchni drogi rowem melioracyjnym
– zgłoszenia wymaga tylko ten fragment ogrodzenia, który znajduje się od strony wymienionych wyżej obiektów użyteczności publicznej; pozostała część ogrodzenia (niewidoczna z tych miejsc) nie podlega zgłoszeniu
– budowa ogrodzenia (niezależnie od miejsca jego usytuowania) – jeżeli wysokość ogrodzenia przekracza 2,20m2.

Zgłaszając zamiar wykonania ogrodzenia, należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania prac, a także wskazać termin rozpoczęcia budowy ogrodzenia. Do zgłoszenia inwestor dołącza oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb inwestor może zostać zobowiązany do dostarczenia szkiców czy rysunków planowanych prac, zaznaczenie miejsca przebiegu ogrodzenia na mapce działki czy też inne dokumenty, jeżeli starostwo powiatowe każe je doręczyć. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Prace można rozpocząć po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia do urzędu, jeżeli nie został zgłoszony sprzeciw.3

Poza obowiązkami związanymi z procedurą zgłoszenia inwestor powinien mieć świadomość, jakie normy techniczne obowiązują w przypadku budowy ogrodzenia.

Ogrodzenie wybudowane zgodnie z prawem:

– nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt4
– nie powinno się umieszczać na ogrodzeniach na wysokości mniejszej niż 1,80 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła, czy innych tego typu „zabezpieczeń” – poza, rzecz jasna, zakładami karnymi i aresztami śledczymi5
– bramy i furtki wykonane w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki – zwłaszcza w przypadku, gdy furtka otwiera się bezpośrednio na drogę publiczną
– w razie potrzeby powinien być zapewniony przejazd dla osób niepełnosprawnych (nie jest to jednak wymóg w przypadku domów jednorodzinnych, lecz ułatwia on z pewnością życie mieszkańcom w przypadku np. przejazdu wózka dziecięcego)6
– szerokość bramy wjazdowej powinna uwzględniać przepisy przeciwpożarowe – zgodnie z rozporządzeniem, szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m7.

Jakie są Wasze doświadczenia z budową ogrodzeń? Czekamy na Wasze historie!

1 Art. 29 ust. 1 pkt. 23 w zw. z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
5 § 41 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
6 § 42 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
7 § 43 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Drinki z wermutem – przepisy

Wermut jest przyprawionym ziołami winem. Nazwę zawdzięcza piołunowi, który historycznie był podstawową przyprawą wermutu. Teraz wermut jest doprawiany piołunem, szałwią, gałką muszkatołową i wieloma innymi przyprawami. Wermuty dzielą się na słodkie, wytrawne i gorzkie, w zależności od zawartości cukru. Ze względu na kolor – na białe i czerwone.

Rozwój niemowlaka miesiąc po miesiącu

Kiedy rodzi się dziecko, gdy na świat przychodzi mały człowiek rodzice są najszczęśliwsi na świecie. Jest to początek wspaniałej podróży. Każdego dnia maleństwo będzie się zmieniać.

Zobacz też

Swatanie – czy wpada?

W dawnych czasach małżeństwo było rodzajem paktu pomiędzy dwoma rodzinami. Przed zaręczynami prowadzono długie negocjacje, aby zawarte małżeństwo było jak najkorzystniejsze dla obu stron. Negocjacje prowadziła osoba zwana swatem, która najczęściej była reprezentantem pana młodego. Swat (lub też jego żeński odpowiednik-swatka) spotykali się z rodzicami dziewczyny, aby ustalić warunki przyszłego małżeństwa.

Bluza męska – jak poprawić jej casualowy styl

Bluza to uniwersalna część garderoby, która zależnie od kroju i doboru dodatków może spełniać różne funkcje w codziennej, męskiej...

Zimowe zabawy z dziećmi w domu

Zima to zdecydowanie piękna pora roku, trzeba tylko nauczyć się dostrzegania jej zalet. Wprawdzie temperatura spada poniżej zera, na...

Może Cię zainteresuje: