Dla kogo pomoc?

Dotacje mogą otrzymać mikro i małe przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność tych podmiotów nie może być prowadzona dłużej niż 1 rok. Istotnym kryterium przyznania pomocy w ramach tego działania jest to, aby działalność prowadzona była za pomocą internetu. Warunek ten spełniają przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, świadczeniem i aktualizacją usług cyfrowych. Ze szczegółowymi wymaganiami można się zapoznać na stronie internetowej: http://interaktywnie.com/public/upload/data/04/02/40228_rozporzadzenie-ministra-gospodarki.pdf.

Jak można ubiegać się o wsparcie?

Wniosek o dotację składany jest w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie internetowej PARP-u, niezbędny jest do tego podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Formularz można także wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Wniosek można złożyć tylko raz, dlatego istotne jest aby był pozbawiony błędów i kompletny. Warto zatem poznać priorytety, na podstawie których przyznawana będzie pomoc.
Kiedy rozpocznie się nabór wniosków o dotację w ramach działania PO IG 8.1?

12 marca br. zostanie ogłoszony konkurs w ramach, którego będzie można uzyskać pomoc finansową na działalność w internecie. Tymczasem nabór wniosków ruszy 26 marca 2012 r. Harmonogram składania wniosków na 2012 r. oraz przewidywana na ten cel pula środków dostępna jest na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256.

Na co można przeznaczyć środki uzyskanie z dotacji?

Za pieniądze z UE można zakupić sprzęt, oprogramowanie i licencje niezbędne do realizacji projektu. Ponadto mogą być one przeznaczone na usługi umożliwiające prowadzenie działalności. Warto nadmienić, że z dotacji mogą być finansowane także koszty związane z bieżącą działalnością firmy.

Źródła:

[1] Maciej Rynkiewicz, Jak zgarnąć dotację na biznes w sieci?, interaktywnie.com, dostępny w Internecie: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/jak-zgarnac-dotacje-na-biznes-w-sieci-19750.
[2] Strona internetowa PARP: http://poig.parp.gov.pl/.
[3] Zdobądź dotację na swój e-biznes (PO IG 8.1)!, bierzdotacje.pl, dostępny w Internecie: http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-ebiznes/.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here