Kto podlega ubezpieczeniu w KRUS?

Obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS obejmuje prowadzących działalność rolniczą na obszarze powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny oraz ich małżonków lub domowników jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek odprowadzenia składek rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału, w którym powstał obowiązek ubezpieczeniowy, a ustaje ostatniego dnia kwartału, w którym rolnik przestał podlegać ubezpieczeniu. Ubezpieczeniu w KRUS podlega się zatem zawsze do końca określonego kwartału niezależnie od dnia, w którym ustały warunki uzasadniające ubezpieczenie. Reguluje to art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Gdzie prowadzący działalność gospodarczą rolnik odprowadza składki do ZUS czy do KRUS?

Ubezpieczony w KRUS rolnik podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej nie musi rezygnować z opłacania składek do KRUS i rozpoczynać odprowadzanie składek do ZUS. Aby móc nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS musi:

– Podlegać ubezpieczeniu min 3 lata i kontynuować prowadzenie działalności rolniczej;

– Złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia do 14 dni od podjęcia działalności gospodarczej;

– Nie być pracownikiem i nie pozostawać w stosunku służbowym;

– Nie posiadać ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

– Nie przekraczać kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z działalności gospodarczej (jeżeli była ona prowadzona) (za rok 2011 wynosi 2929 zł).

Źródła:

[1] Dorota Wyderska, Ubezpieczenie w KRUS i w ZUS: Kiedy składki płaci się podwójnie?, Gazeta Podatkowa Nr 305 z dnia 2006-12-11, Bankier.pl, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ubezpieczenie-w-KRUS-i-w-ZUS-Kiedy-skladki-placi-sie-podwojnie-1519918.html.

[2] Remigiusz Fijak, Artur M. Brzeziński, Składki KRUS i zdrowotna rolników-przedsiębiorców, Pit.pl proste podatki, dostępny w Internecie: http://www.pit.pl/skladki_krus_i_zdrowotna_rolnikow_przedsiebiorcow_komentarz_pit_interp_1874.php.

[3] Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: ZUS czy KRUS, BlogEkspercki, dostępny w Internecie: http://blog.ifirma.pl/2010/04/rolnik-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-zus-czy-krus/.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here