Firma Wniesienie aportu do spółki osobowej

Wniesienie aportu do spółki osobowej

-

Co może być przedmiotem aportu w spółce osobowej?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie wskazują ograniczeń, co do przedmiotu aportu do spółki osobowej. Przyjmuje się zatem, że jako aport mogą zostać wniesione: rzeczy, usługi, świadczenie pracy, a nawet prawa niezbywalne, ustanawiane na rzecz spółki. Zgodnie z art. 107 § 1-3 k.s.h. w przypadku spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej w umowie spółki należy wskazać przedmiot, wartość i wspólnika, który wniósł wkład w całości lub w części jako świadczenie niepieniężne. W spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki mogą stanowić wkład komandytariusza tylko gdy wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

Jak ustalana jest wartość początkowa aportu wnoszonego do spółki osobowej prawa handlowego?

Wniesienie aportu w postaci środka trwałego stwarza konieczność ustalenia jego wartości początkowej. Art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT reguluje zagadnienie wniesienia przez osobę fizyczną wkładu w postaci środka trwałego do spółki osobowej i omawia kwestię rozpoznawania wartości początkowej. Wartość wkładu w postaci środka trwałego wnoszonego do spółek osobowych przez osoby prawne ustalana jest przez podatnika (osobę prawną) na dzień wniesienia tego wkładu.

Wynika to z zastosowania analogii rozwiązania z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do aportów wnoszonych do spółek osobowych prawa handlowego. Wartość ta nie może przewyższać wartości rynkowej tych środków trwałych. Umowę spółki komandytowej warto uzupełnić o zapis dotyczący wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników.

Źródła:

[1] Piotr Bielicz, Jak ustalić wartość początkową aportu do spółki osobowej, WieszJak.pl, dostępny w Internecie: http://cit.wieszjak.pl/amortyzacja/262378,2,Jak-ustalic-wartosc-poczatkowa-aportu-do-spolki-osobowej.html.

[2] Monika Serwatka, Jaki wkład można wnieść do spółki jawnej?, WieszJak.pl, dostępny w Internecie: http://spolki.wieszjak.pl/spolka-jawna/251289,Jaki-wklad-mozna-wniesc-do-spolki-jawnej.html.

[3] Aport w spółce osobowej, Portal Skarbiec.biz, dostępny w Internecie:http://www.skarbiec.biz/haslo/488/l.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Dieta na poprawienie nastroju

Zdrowa, zbilansowana dieta dobrana w zależności od wieku, trybu życia, płci i stanu zdrowia, jest niezwykle ważnym elementem w życiu każdego człowieka.

Jak przewijać noworodka?

Przewijanie jest jedną z podstawowych czynności pielęgnacyjnych nad dzieckiem. Młodym rodzicom nierzadko trudno przychodzi opanowanie tej umiejętności, zwłaszcza że mają do czynienia z tak maleńkim ciałkiem. W praktyce nie wygląda to jednak strasznie.

Zobacz też

Podatek od spadku

Zasady opodatkowania spadków reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Z zapłaty podatku zwolnieni są spadkobiorcy o określonym w przepisach prawnych pokrewieństwie ze spadkodawcą, do określonego z góry limitu. Jeżeli wartość odziedziczonego majątku przekracza limit, wówczas opodatkowana zostaje jedynie nadwyżka. Jakie kwoty są wolne od podatku od spadków i darowizn? Jaki stopień pokrewieństwa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Czym są grupy podatkowe? Udzielamy wyczerpujących odpowiedzi.

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Jak rozmawiać o zaburzeniach osobowości z bliskimi: jak uniknąć stigmatyzacji i jak zbudować zrozumienie dla problemów emocjonalnych

Zaburzenia osobowości są jednym z najtrudniejszych do zrozumienia problemów emocjonalnych. Chociaż nie są one rzadkie, wiele osób nadal nie...

Może Cię zainteresuje: