Podział pracy jest bardzo często wskazywany jako sposób podnoszenia wydajności. Stosuje się go najczęściej, gdy stanowiska kierownicze są nadmiernie zaangażowane w rutynowe czynności, które z powodzeniem mogliby przejąć podlegli im pracownicy, a na czym traci ogólna efektywność funkcjonowania organizacji.

Podejmując się zadań, które mogą wykonać inni – kierownicy tracą bowiem czas, który mógłby być przeznaczony na planowanie ekspansji, wybór strategii i sposobów konkurowania. W rezultacie firma przestaje się rozwijać. Istnieją zatem ważne przesłanki przemawiające za zainteresowaniem się podziałem pracy, jako czynnikiem wzrostu efektywności.

Od kiedy ważny jest podział pracy?

Z tego, jak istotne jest dzielenie się pracą zdawali sobie sprawę już ludzie pierwotni, którzy polecali wykonanie danej pracy człowiekowi, który ze względu na biologiczne uwarunkowania mógł ją wykonać najlepiej (mężczyźni polowali, kobiety zajmowały się domem, młodsi pracowali „ciężej”, a starszym ludziom przyznawano „lżejsze” prace). Największe korzyści z podziału pracy czerpali jednak m.in. mieszkańcy starożytnej Mezopotamii, Grecji, którzy dostrzegli, jak efektywna może być specjalizacja, czyli zajmowanie się określonym elementem procesu produkcji. Udzielając odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tej części artykułu można stwierdzić, że podział pracy stał się istotny, w momencie gdy dostrzeżono, że koncentrując uwagę i wysiłek na konkretnym zadaniu lub czynności oraz angażując i przez to rozwijając poszczególne umiejętności ludzie osiągają wyższe wyniki w procesie produkcji niż gdyby się nie specjalizowali.

Znaczenie podziału zadań w procesie pracy

Podział pracy jest wykorzystywany do dziś, w rożnych dziedzinach życia czerpie się korzyści w opanowywaniu do niemal do perfekcji jakichś czynności, zadań. Jak wskazują eksperci także w życiu zawodowym najlepsze wyniki uzyskuje się koncentrując na tym, co umiemy robić najlepiej. Dodatkowo często wskazuje się na znaczenie nabrania „wprawy”, doświadczenia w wykonywaniu danej czynności, co również pozytywnie wpływa na realizowanie celu, sprawność i skuteczność działania. Praca będzie wykonana zdecydowanie lepiej, jeżeli zajmie się nią osoba posiadająca kompetencje i umiejętności niezbędne do jej wykonania. Wydaje się to być oczywiste, a jednak bardzo często zapominamy o tym dzieląc pracę pomiędzy pracowników.

Kiedy podział pracy jest nieefektywny?

Podział pracy nie jest uniwersalnym sposobem podnoszenia efektywności. Stosowany bez namysłu i dostosowania do potrzeb organizacji i możliwości pracowników może nawet obniżać wydajność pracy. Należy zatem wystrzegać się mechanicznego kopiowania stosowanych przez inne firmy rozwiązań oraz na bieżąco monitorować motywację pracowników, gdyż niekiedy zbyt wąska specjalizacja może spowodować jej obniżenie.

Ważne:

– Osoby otrzymujące nowe zadanie, posiadały odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, aby je wykonać.

– Przydzielając nowec obowiązki rozważ, czy dany pracownik jest w stanie zmieścić w swoim grafiku dodatkowe działania.

– Pamiętaj, żeby służyć pracownikowi pomocą, odpowiadaj na jego pytania, w miarę możliwości dokonaj przeszkolenia przed przekazaniem mu nowych obowiązków

– Przeprowadź rozmowę motywacyjną. Pracownik powinien wiedzieć, że firma dba o jego potrzeby, rozwiązuje problemy, rozważa uwagi.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here