Budowa domu Ochrona środowiska na placu budowy - przepisy

Ochrona środowiska na placu budowy – przepisy

-

Największe wymogi dotyczące przepisów związanych z ochroną środowiska na placu budowy, jeszcze na etapie uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie takich inwestycji, dotyczą:
– dużych obiektów czy sieci komunikacyjnych, gdzie teren budowy jest bardzo rozległy
– obiektów, które mają powstać w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000, na które mogą bezpośrednio oddziaływać
– obiektów, których dotyczy obowiązkowe przeprowadzenie oceny oddziaływania takiego przedsięwzięcia na środowisko na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ogólne zasady dotyczące ochrony środowiska na placu budowy zawarte zostały w Ustawie o ochronie środowiska. Ustawa ta wprowadza zasadę, według której w czasie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.1 Zasada ta zobowiązuje zwłaszcza projektanta (architekta) oraz organy administracji publicznej, które są odpowiedzialne za ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wywłaszczanie nieruchomości pod cele inwestycyjne pożytku publicznego. Przeciętny inwestor, budujący domek jednorodzinny, nie ma większego wpływu na decyzje organów administracji i jest zdany niemal całkowicie na architekta i wykonawców robót budowlanych.

Ogólne zasady, wskazane w prawie ochrony środowiska i związane z jego ochroną na placu budowy, są bardzo intuicyjne i dotyczą zwłaszcza:
– obowiązku uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych
– przestrzegania zasady proporcjonalności, w myśl której przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych, lecz wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbędne dla realizacji konkretnej inwestycji
– w sytuacji, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód zgodnie z zasadami kompensacji przyrodniczej2 Kompensacja przyrodnicza i jej szczególne zasady dotyczące określonego przedsięwzięcia powinny być zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzjach, dla wydania których została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązki powyższe należą zwłaszcza do inwestora realizującego przedsięwzięcie. Szczegółowy zakres obowiązków wskazanych powyżej powinien zostać przedstawiony przez starostę powiatowego w treści pozwolenia na budowę.3

Warunki dotyczące ochrony środowiska muszą zostać spełnione, gdyż w innym wypadku obiekt budowlany może nie zostać oddany do użytkowania. Obiekt musi spełniać następujące wymagania ochrony środowiska, od których uzależnia się dopuszczenie go do użytkowania:
– obiekt musi być wykonany zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z określonymi w decyzjach administracyjnych środkami technicznymi chroniącymi środowisko
– obiekt powstał zgodnie z odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, wynikającymi z ustaw lub decyzji administracyjnych
– w trakcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor uzyskał wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska – jeżeli ich uzyskanie było konieczne dla określonej inwestycji lub wynikało z przepisów prawa
– obiekt budowlany spełnia ustalone prawem standardy emisyjne oraz określone w pozwoleniu na budowę  warunki emisji.4

Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Czekamy na Wasze opinie!

1 Art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami
2 Art. 75 ust. 1-3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami
3 Art. 75 ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami
4 Art. 76 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zarządzać zapasami w przedsiębiorstwie?

Przedsiębiorstwo jest systemem ekonomicznym, produkującym wyroby na sprzedaż, świadczącym odpłatnie usługi, oraz prowadzącym handel. Niezależnie od przedmiotu, jakim zajmuje się działalność gospodarcza, jej głównym celem jest zysk. Rentowność firmy, właściwie w całości uzależniona jest od zarządzania finansami. Finanse przedsiębiorstwa to wszystkie te zjawiska ekonomiczne, które związane są bezpośrednio lub pośrednio z gromadzeniem i wydatkowaniem środków na cele działalności gospodarczej. Gospodarowanie środkami w przedsiębiorstwie opiera się na uwzględnieniu trzech podstawowych obszarów. Pierwszym jest określenie przypuszczalnych korzyści i kosztów wynikających z form rozdysponowania środków.

Dusznica bolesna – co to jest, przyczyny, objawy

Mianem dusznicy bolesnej lub dławicy piersiowej określa się w charakterystyczne objawy, które są przejawem choroby niedokrwiennej serca. Cała istota, a zatem sedno najczęstszej patologii układu krążenia, sprowadza się do tego, że serce dostaje mniej tlenu, niż potrzebuje, aby właściwie spełniać swoje zadania. Opisując to obrazowo, serce nie dostaje tyle paliwa, ile jest mu potrzebne w danym momencie. Przyczyn choroby niedokrwiennej serca może być bardzo wiele, ale tylko jedna wśród nich – miażdżyca – jest głównym winowajcą i jej sprawcą.

Zobacz też

Jak zrobić film animowany?

Film animowany to rodzaj filmu tworzony na podstawie zdjęć poklatkowych. Znaczy to tyle, że poszczególne klatki ruchu układane są w jedną spójną całość. Animacje powstawały zazwyczaj w wersji rysunkowej, odkąd mamy dostęp do programów 2D i 3D, animacje coraz częściej powstają właśnie przy pomocy tych narzędzi aniżeli przy pomocy gumki i ołówka.

Bluza męska – jak poprawić jej casualowy styl

Bluza to uniwersalna część garderoby, która zależnie od kroju i doboru dodatków może spełniać różne funkcje w codziennej, męskiej...

Zimowe zabawy z dziećmi w domu

Zima to zdecydowanie piękna pora roku, trzeba tylko nauczyć się dostrzegania jej zalet. Wprawdzie temperatura spada poniżej zera, na...

Może Cię zainteresuje: