Budowa domu Co powinien zawierać projekt budowlany?

Co powinien zawierać projekt budowlany?

-

Projekt budowlany najpierw musi zostać dopasowany do określonej działki. Ważne jest nachylenie terenu, które przesądza o tym, czy dom musi być podpiwniczony, a także określone wymogi narzucone przez decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt budowlany dla różnych typów budynków ma różny stopień szczegółowości – dla domów jednorodzinnych powstają niezbyt skomplikowane projekty, gdyż specyfika i charakter obiektu, jakim jest dom jednorodzinny oraz stopień skomplikowania robót budowlanych w takim budynku nie jest duży.1 Znacznie obszerniejsze są projekty galerii handlowych, hal produkcyjnych czy mostów i wiaduktów.

Każdy projekt budowlany, niezależnie od rodzaju obiektu budowlanego, powinien jednak zawierać III części:

1. Projekt zagospodarowania działki

– rzut działki, na której obiekt ma zostać zbudowany i projekt zagospodarowania tej działki sporządzony na aktualnej mapie (zaznaczone granice działki, obrys budynków w określonej odległości od granicy, zarys istniejących obiektów i budynków istniejących na danej działce lub w sąsiedztwie)

– powinien przedstawiać sieci uzbrojenia terenu wokół działki, na której projektowany został budynek, przebieg sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej

– projekt powinien wskazywać sposób odprowadzania ścieków (ewentualnie ich oczyszczania)

– układ komunikacyjny wokół budynku i układ zieleni z zachowaniem faktycznych odległości i charakterystycznych elementów oraz ich wymiarów.

2. Projekt architektoniczno-budowlany – opis techniczny

W projekcie budowlanym oprócz projektu zagospodarowania działki musi znaleźć się projekt właściwy budynku lub obiektu – projekt architektoniczno-budowlany – który zawiera opis techniczny budynku:

– określenie funkcji budynku (lub obiektu), jego formę oraz konstrukcję (podawać przyjęte założenie konstrukcyjne, obliczenie wytrzymałości konstrukcji itp.)
– projekt budowlany powinien zawierać proponowane rozwiązania materiałowe

– parametry techniczne budynku, w szczególności jego kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość budynku

– określać sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

– inne szczególne postanowienia, które są wymagane dla projektów obiektu użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego czy np. obiektu budowlanego liniowego. Takim wymogiem może być np. określony w projekcie sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.2

3. Projekt architektoniczno-budowlany – rysunki budynku (obiektu)

Część rysunkowa projektu powinna być sporządzona w odpowiedniej skali i zawierać rysunki budynku (obiektu), przedstawiające:

– wszystkie elewacje budynku z każdej jego widocznej strony, zawierającą projekt wykończenia z uwzględnieniem określonych materiałów i kolorystyki elewacji

– rzuty wszystkich poziomów budynku (także widok dachu, jego przekroje)

– układ funkcjonalno-przestrzenny budynku (rozplanowanie pomieszczeń, zaznaczenie, w jaką stronę otwierają się drzwi, rozrysowanie przykładowych mebli czy urządzeń)

– rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynku i sposoby jego powiązania z podłożem

– położenie sytuacyjno-wysokościowe i skrajne parametry instalacji i urządzeń technologicznych zastosowanych w budynku

– rzut komina

– rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród – jeżeli budynek będzie ogrzewany (np. dom jednorodzinny)

– instalacje: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, odgromowe, elektryczne

– oprócz samych rysunków w tej części projektu powinny znaleźć się oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego przez osoby kierujące pracami nad realizacją projektu3

3. Załączniki do projektu budowlanego

Do projektu, który ma zostać zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę, powinny znaleźć się także informacje (oświadczenia) od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz informacje dotyczące możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.4

Czy tak samo wyglądał Wasz projekt budowlany? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym temacie!

1 Art. 34 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 199r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
3 § 12 ust. 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
4 Art. 34 ust. 3 pkt.3 lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Lot samolotem – przeciwwskazania

Generalnie nie ma powodu, dla którego ktokolwiek absolutnie nie mógłby latać samolotem. Teoretycznie może w ten sposób podróżować każdy, jednak oczywiste jest, iż istnieją sytuacje czy kondycje fizyczne, które sprawiają, że podniebne wojaże nie są wskazane.

Jak chronić dziecko przed szkodliwymi treściami w Internecie?

W dzisiejszym świecie Internet staje się coraz bardziej popularnym sposobem poznawania świata. Stanowi narzędzie pracy oraz źródło wielu informacji dotyczących wszelkich dziedzin. Dzieci w wieku szkolnym korzystają z Internetu, aby zdobyć niezbędne wiadomości potrzebne do odrobienia zadań domowych oraz dalszego kształcenia się. Mimo wielu zalet, jakie oferuje Internet niezależnie od wieku i zajęcia, stanowi jednocześnie zagrożenie, często dla najmłodszych.

Zobacz też

Najczęstsze błędy w listach motywacyjnych

List motywacyjny nie jest tak ważnym dokumentem jak życiorys i panuje przekonanie, że większość rekruterów go nie czyta. Niemniej jednak o naszym profesjonalizmie świadczy rzetelne przygotowanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, także listu motywacyjnego, który dobrze napisany stanowi dopełnienie CV.

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Jak rozmawiać o zaburzeniach osobowości z bliskimi: jak uniknąć stigmatyzacji i jak zbudować zrozumienie dla problemów emocjonalnych

Zaburzenia osobowości są jednym z najtrudniejszych do zrozumienia problemów emocjonalnych. Chociaż nie są one rzadkie, wiele osób nadal nie...

Może Cię zainteresuje: