Budowa domu Co powinien zawierać projekt budowlany?

Co powinien zawierać projekt budowlany?

-

Projekt budowlany najpierw musi zostać dopasowany do określonej działki. Ważne jest nachylenie terenu, które przesądza o tym, czy dom musi być podpiwniczony, a także określone wymogi narzucone przez decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt budowlany dla różnych typów budynków ma różny stopień szczegółowości – dla domów jednorodzinnych powstają niezbyt skomplikowane projekty, gdyż specyfika i charakter obiektu, jakim jest dom jednorodzinny oraz stopień skomplikowania robót budowlanych w takim budynku nie jest duży.1 Znacznie obszerniejsze są projekty galerii handlowych, hal produkcyjnych czy mostów i wiaduktów.

Każdy projekt budowlany, niezależnie od rodzaju obiektu budowlanego, powinien jednak zawierać III części:

1. Projekt zagospodarowania działki

– rzut działki, na której obiekt ma zostać zbudowany i projekt zagospodarowania tej działki sporządzony na aktualnej mapie (zaznaczone granice działki, obrys budynków w określonej odległości od granicy, zarys istniejących obiektów i budynków istniejących na danej działce lub w sąsiedztwie)

– powinien przedstawiać sieci uzbrojenia terenu wokół działki, na której projektowany został budynek, przebieg sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej

– projekt powinien wskazywać sposób odprowadzania ścieków (ewentualnie ich oczyszczania)

– układ komunikacyjny wokół budynku i układ zieleni z zachowaniem faktycznych odległości i charakterystycznych elementów oraz ich wymiarów.

2. Projekt architektoniczno-budowlany – opis techniczny

W projekcie budowlanym oprócz projektu zagospodarowania działki musi znaleźć się projekt właściwy budynku lub obiektu – projekt architektoniczno-budowlany – który zawiera opis techniczny budynku:

– określenie funkcji budynku (lub obiektu), jego formę oraz konstrukcję (podawać przyjęte założenie konstrukcyjne, obliczenie wytrzymałości konstrukcji itp.)
– projekt budowlany powinien zawierać proponowane rozwiązania materiałowe

– parametry techniczne budynku, w szczególności jego kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość budynku

– określać sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

– inne szczególne postanowienia, które są wymagane dla projektów obiektu użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego czy np. obiektu budowlanego liniowego. Takim wymogiem może być np. określony w projekcie sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.2

3. Projekt architektoniczno-budowlany – rysunki budynku (obiektu)

Część rysunkowa projektu powinna być sporządzona w odpowiedniej skali i zawierać rysunki budynku (obiektu), przedstawiające:

– wszystkie elewacje budynku z każdej jego widocznej strony, zawierającą projekt wykończenia z uwzględnieniem określonych materiałów i kolorystyki elewacji

– rzuty wszystkich poziomów budynku (także widok dachu, jego przekroje)

– układ funkcjonalno-przestrzenny budynku (rozplanowanie pomieszczeń, zaznaczenie, w jaką stronę otwierają się drzwi, rozrysowanie przykładowych mebli czy urządzeń)

– rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynku i sposoby jego powiązania z podłożem

– położenie sytuacyjno-wysokościowe i skrajne parametry instalacji i urządzeń technologicznych zastosowanych w budynku

– rzut komina

– rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród – jeżeli budynek będzie ogrzewany (np. dom jednorodzinny)

– instalacje: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe, odgromowe, elektryczne

– oprócz samych rysunków w tej części projektu powinny znaleźć się oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego przez osoby kierujące pracami nad realizacją projektu3

3. Załączniki do projektu budowlanego

Do projektu, który ma zostać zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę, powinny znaleźć się także informacje (oświadczenia) od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz informacje dotyczące możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.4

Czy tak samo wyglądał Wasz projekt budowlany? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym temacie!

1 Art. 34 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 199r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
3 § 12 ust. 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
4 Art. 34 ust. 3 pkt.3 lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania? Opis i przykłady!

Umowa najmu zostaje zawarta pomiędzy wynajmującym a najemcą. W ramach zawartej umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy rzeczy do używania.

Jak hamować motocyklem na zakręcie?

Sprawne pokonywanie ciasnych winkli wymaga długich ćwiczeń i zgrania z motocyklem, najlepsze do tego są znane odcinki krętych tras, najlepiej jeśli droga jest w znakomitym stanie, a w sąsiedztwie nie ma zabudowań lub innych utrudnień w ruchu. Idealny jest do tego oczywiście tor wyścigowy, gdzie zakręty są odpowiednio wyprofilowane i w razie niepowodzenia nie istnieje ryzyko wjechania w drzewo lub w nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę. W życiu jednak nie zawsze jeździmy po takich drogach i w trakcie przymierzania się do zakrętu, może okazać się, ze jedziemy za szybko.

Zobacz też

Jak odliczyć odsetki ustawowe?

Ktoś kiedyś powiedział, że jedyna pewna rzecz w życiu to podatki. Jest w tym wiele prawdy, trzeba je płacić, czy tego chcemy, czy nie. Czy nas to frustruje, czy nie sprawia różnicy, regulowanie zobowiązań wobec państwa jest koniecznością. Czasem jednak ,z różnych przyczyn, generujemy opóźnienia w spłatach podatku. Niestety tak jak w przypadku niemal każdego zobowiązania podatkowego, też zapłacimy odsetki. Regularne omijanie urzędu skarbowego, tak jak i omijanie placówki bankowej, w chwili kiedy mamy zadłużenie kredytowe, może skutkować dokładnie tym samym. Z tą tylko różnicą, że proces egzekwowania należności podatkowych, a także kary są znacznie szybciej narzucane.

Liofilizowane owoce i warzywa – dawka witamin przez cały rok

Z pewnością każdy z nas uwielbia spożywać świeże owoce. Dostarczenie naszemu organizmowi bomby witaminowej niezwykle skutecznie wzmacnia. Niestety, sezon...

Jak udekorować domek ogrodowy, gdy ma się ograniczony budżet?

Każdy z nas marzy o tym, aby jego miejsce odpoczynku było wygodne i przytulne. Jednak równie ważne jest to,...

Może Cię zainteresuje: