Prawo Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

-

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.1 Ostateczną decyzję może wydać starosta powiatowy, jeżeli nie została ona zaskarżona przez innego uczestnika postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę i stała się ostateczna. W ciągu 3 lat ważności pozwolenia na budowę inwestor nie musi ukończyć całego obiektu budowlanego. Inwestor może rozplanować budowę na kilka lat – w zależności od posiadanych środków finansowych. Budowa może trwać nawet przez 10 i więcej lat, jeżeli poszczególne terminy zostały zachowane. W ciągu 3 lat od dnia wydania pozwolenia na budowę (ostatecznej decyzji) należy jedynie rozpocząć budowę.

Rozpoczęcie budowy następuje w chwili podjęcia na działce prac przygotowawczych. Pracami przygotowawczymi są:
– wytyczenie geodezyjne budynku w terenie
– wykonanie niwelacji terenu przez geodetę
– zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, np. ogrodzenie działki (terenu budowy)
– wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.2

Wykonanie jakiejkolwiek z tych prac w ciągu 3 lat od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowie sprawi, że w ciągu kolejnych lat można z powodzeniem kontynuować prace na budowie, nie martwiąc się, że pozwolenie na budowę wygaśnie. Prace przygotowawcze powinny zostać również odnotowane w dzienniku budowy, stanowiącego dokumentację przebiegu prac i jednocześnie dowód, że budowa oficjalnie została rozpoczęta, zanim pozwolenie na budowę wygasło.

Pozostałą część prac należy wykonywać w takim czasie, by pomiędzy poszczególnymi pracami nie wystąpiły przerwy dłuższe niż 3 lata. Decyzja na budowę wygasa, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeżeli budowa została przerwana na skutek stwierdzenia nieważności budowy bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może mieć miejsce po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.3

Jeżeli pozwolenia na budowę nie jest konieczne do uzyskania, lecz wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania obiektu na działce, inwestor musi pamiętać, że zgłoszenie nie jest ważne bezterminowo. Do wykonania prac objętych zgłoszeniem należy przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Po upływie tego terminu inwestor ma 2 lata czasu na rozpoczęcie prac objętych zgłoszeniem, zanim zgłoszenie wygaśnie.4 Termin 2 lat liczy się od dnia określonego w zgłoszeniu jako  terminu ich rozpoczęcia.

W razie zbycia przez inwestora działki (terenu budowy) po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lecz jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac, nabywca nie musi uzyskać nowego pozwolenia. Zgodnie z prawem, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany – za zgodą osoby na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu. Nabywca nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę musi przyjąć wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.5

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot wiąże się z koniecznością przestrzegania terminów, w którym decyzja wygaśnie na skutek zaniechania czy nie podjęcia żadnych prac na budowie.

Jakie są Wasze doświadczenia z pozwoleniami na budowę? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami!

1 Art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5 Art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Polityka społeczna, zakładająca rehabilitację osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im podjęcia pracy (rehabilitację zawodową), ma udowodnić pracodawcom, że osoba niepełnosprawna poradzi sobie z obowiązkami pracowniczymi, jeżeli stworzy jej się odpowiednie warunki do pracy.

Na co uważać w ciąży?

Ciąża to wyjątkowy stan. Nawet jeśli przebiega prawidłowo i nie istnieją żadne komplikacje powinniśmy w sposób szczególny dbać o swoje ciało.

Zobacz też

Ułożenie sztućców na talerzu

Nie tylko posługiwanie się sztućcami wymaga pewnych umiejętności, problematyczne jest także ich ułożenie przed oraz po zakończonym posiłku. Dużo uwagi przywiązuje się zazwyczaj do prawidłowej kolejności sztućców obok talerza, często pomijając, że równie ważne jest to, co zrobimy z nimi po skończeniu jedzenia.

Pomysł na wakacje. Busem na Bałkany

Rok 2020 postawił pod dużym znakiem zapytania większość naszych planów wakacyjnych. Zamknięte granice, wstrzymane połączenia lotnicze i niepewność, która...

Zegarek – uniwersalne akcesorium

Zegarki znane są już od wielu wieków i towarzyszą człowiekowi każdego dnia - czy to wisząc na ścianie, czy...

Może Cię zainteresuje: