Most recent articles by:

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

- Advertisement -

Co powinna zawierać opinia kominiarska?

Obowiązek przeprowadzania kontroli kominiarskiej dotyczą nie tylko budynku, który dopiero ma zostać oddany do użytkowania. Także w czasie użytkowania obiektu instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być poddane corocznej kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Kiedy potrzebna opinia konserwatora zabytków?

Właściciel nieruchomości wpisanej na listę obiektów zabytkowych musi działać zawsze w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, niezależnie od tego, jakie prace remontowe ma zamiar wykonać.

Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

Zamiana sposobu użytkowania (korzystania z obiektu budowlanego) dotyczy także zmiany budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Ustawa prawo budowlane nie definiuje, co oznacza dokładnie „zmiana sposobu użytkowania”, należy jednak przyjąć – w ślad za doktryną i Naczelnym Sądem Administracyjnym, że za zmianę sposobu użytkowania należy uznać przekształcenie budynku gospodarczego w budynek mieszkalny. Co jasne, nie można samowolnie zmienić sposobu użytkowania obiektu.

Legalizacja kotłowni – porady

Budynki mieszkalne przeznaczone na pobyt ludzi i użytkowane w ciągu całego roku wymagają ogrzewania – powinny być wyposażone w instalację grzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, jednak nie mogą to być wyłącznie piece, trzony kuchenne czy kominki.

Budowa garażu i budynku gospodarczego – warunki

W polskim prawie budowa garażu czy budynku gospodarczego musi spełniać określone techniczne wymogi, przewidziane dla tego typu obiektów. W zależności od wielkości obiektu konieczne może okazać się zakupienie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak, choć w nielicznych wypadkach, na działce obok domu jednorodzinnego można bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wybudować zarówno garaż, jak i budynek gospodarczy, jeżeli zostaną spełnione określone prawem warunki.

Inwentaryzacja zieleni – na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

Zieleń i urządzenia rekreacyjne zazwyczaj są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek budowlanych, na których znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki opieki zdrowotnej oraz oświaty i wychowania w miastach. Inwentaryzacja zieleni jest dokonywana m.in. w przypadku realizacji przedsięwzięcia budowlanego na obszarach zieleni czy w przypadku prac związanych ze zgłoszeniem wniosku przez właściciela o wydanie pozwolenia na usunięcie części drzew i krzewów z jego nieruchomości.

Ochrona środowiska na placu budowy – przepisy

Ochrona środowiska na placu budowy domu jednorodzinnego nie jest obwarowana wieloma przepisami prawa – teren budowy nie jest duży, zaś akt, że zostało wydane pozwolenie na budowę oznacza, że powstanie na działce domu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sąsiedzi nie oprotestowali budowy. Ponadto, ochroną środowiska powinien zająć się kierownik budowy oraz projektant, na etapie opracowania projektu budowlanego.

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Zazwyczaj inwestor po zakupie działki zamawia projekt budowlany. Dla laika nie jest on niczym więcej niż rysunkiem nowego domu, jednakże dla kierownika budowy czy inspektora nadzoru projekt stanowi wytyczne dla całego zamierzenia budowlanego. Znajdują się w nim projekty instalacji, rzuty elewacji oraz przekroje budynku. Ponadto projekt zawiera figury zbrojenia poszczególnych elementów (np. schodów), wskazuje na rodzaje materiałów, z jakich powinny zostać wykonane, znajdują się w nim obliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji budynku. Projekt budowlany musi być również zgodny z prawem budowlanym.

Must read

- Advertisement -