Budowa domu Budowa garażu i budynku gospodarczego - warunki

Budowa garażu i budynku gospodarczego – warunki

-

Pozwolenia na budowę nie wymaga wybudowanie na działce wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat garażowych o powierzchni zabudowy do 25 m2. Dodatkowym warunkiem jest to, aby łączna liczba tych obiektów na działce nie przekraczała dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.1 Zgodnie z prawem, budynek gospodarczy jest obiektem przeznaczonym do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego. Budowę niewielkiego garażu czy obiektu gospodarczego można rozpocząć po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia o zamiarze wykonania takiego obiektu. Do zgłoszenia należy zawsze dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

Jeśli jednak inwestor chce wybudować na działce garaż na kilka samochodów z powierzchnią dodatkową do przechowywania wyposażenia – zapasu opon, rowerów innego sprzętu itp. –  będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę takiego garażu. Również gdy garaż czy budynek gospodarczy ma być częścią dobudowaną do istniejącego domu i połączoną z domem, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne.Budując garaż czy budynek gospodarczy należy także pamiętać o normach technicznych określonych przepisami rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami, pomieszczenie techniczne, w którym zainstalowane są urządzenia emitujące hałasy lub drgania, mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciążliwym hałasem czy zapachem spalin.2 Zagrożenie drganiami, hałasem czy spalinami może być związane zarówno z budynkiem gospodarczym o przeznaczeniu warsztatowym, jak i z garażem.

W przepisach technicznych wskazane zostały minimalne wymagania dla budowy garażu (niezależnie od tego, czy jest to garaż otwarty, czy zamknięty). Garaż zamknięty to taki, który jest obudowany ścianami z każdej strony i ma zamykaną bramę garażową i okna. Garaż otwarty (czy raczej wiata garażowa) nie ma ścian zewnętrznych (lub jedynie ściany ażurowe).3

Garaż dla samochodów osobowych stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub będący częścią innego budynku powinien:
– mieć wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu urządzeń instalacyjnych (przewodów, najczęściej elektrycznych) – 2 m.
– wjazd do garażu (brama garażowa) powinien mieć szerokość co najmniej 2,3 m i wysokość 2 m w świetle
– w garażu powinna znajdować się elektryczna instalacja oświetleniowa
– powinna być zapewniona odpowiednia wymiana powietrza – zwłaszcza w garażach zamkniętych, gdzie należy stosować co najmniej wentylację naturalną (otwory w ścianach przeciwległych lub bocznych), grawitacyjną (w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych dla samochodów) lub mechaniczną (sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla – w garażach wielostanowiskowych)4. W garażu otwartym zapewnienie odpowiedniej wentylacji oznacza, że łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni każdej z tych ścian- zapewnienie instalacji przeciwpożarowej.

Szczegółowe normy techniczne dotyczą również powierzchni postojowej w garażu, która powinna mieć zapewniony odpowiedni spadek uwzględniający usuwanie wody z garażu i ochronę przed zalaniem wodami opadowymi. Z kolei dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do takich samochodów, jakie mają tam być parkowane.

W przypadku norm technicznych dotyczących budynków gospodarczych należy spełnić następujące wymagania techniczne:
– wysokość pomieszczenia gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m5 – wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m
– podłogi w pomieszczeniach gospodarczych powinny być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości (w zależności od przeznaczenia budynku gospodarczego)
– budynek gospodarczy powinien być zaopatrzony w instalację elektryczną.

Szczegółowe wymagania dotyczące zarówno budowy garażu, jak i pomieszczenia gospodarczego są uzależnione od ich przeznaczenia oraz wielkości. Jeżeli garaż czy budynek gospodarczy są większe niż dopuszczalne wielkości budynków, dla których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, szczegółowe rozwiązania techniczne będzie zawierał sporządzony przez architekta projekt budowlany.

Jakie są Wasze doświadczenia z prawem budowlanym? Podzielcie się Waszymi opiniami! 

1 Art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 96 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3 § 102 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
4 §108 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
5 § 97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Kto i kiedy ma prawo do zachowku?

Zachowek może uprawnionym przysługiwać pomimo sporządzenia przez spadkodawcę testamentu, w którym zostali oni pominięci. Uprawnionymi do zachowku są zawsze najbliżsi krewni: dzieci, wnuki, współmałżonek zmarłego oraz rodzice zmarłego. Osoby te dziedziczą po zmarłym z mocy ustawy. Katalog tych osób wymieniony w przepisach kodeksu cywilnego jest zamknięty, co oznacza, że poza wymienionymi krewnymi prawo do zachowku nie przysługuje dalszej rodzinie.

Jak nauczyć się grać na perkusji?

Samodzielna nauka gry na instrumencie to trudne zadanie, aczkolwiek nie niemożliwe do wykonania. Niemniej, by zwiększyć swoje szanse powodzenia i uniknąć popełniania technicznych błędów, które w dalszej perspektywie utrudnią lub nawet uniemożliwią rozwój naszych umiejętności, trzeba od samego początku konsekwentnie stosować się do podstawowych zasad opanowywania specyfiki gry na danym sprzęcie. Nie inaczej jest i z perkusją.

Zobacz też

Haft komputerowy – co to jest, na czym polega?

Tego rodzaj haftu nie spotkacie na pewno na serwetkach dzierganych przez Wasze babcie ani na koszulach, które własnoręcznie ozdabiały kobiety dziesiątki czy nawet setki lat temu. Haft komputerowy to bardzo nowoczesny rodzaj haftu i – jak sama nazwa wskazuje – przy jego tworzeniu bierze udział komputer. Powstał, by odciążyć ludzi od pracochłonnego wyszywania, które pochłaniało także mnóstwo czasu.

Liofilizowane owoce i warzywa – dawka witamin przez cały rok

Z pewnością każdy z nas uwielbia spożywać świeże owoce. Dostarczenie naszemu organizmowi bomby witaminowej niezwykle skutecznie wzmacnia. Niestety, sezon...

Jak udekorować domek ogrodowy, gdy ma się ograniczony budżet?

Każdy z nas marzy o tym, aby jego miejsce odpoczynku było wygodne i przytulne. Jednak równie ważne jest to,...

Może Cię zainteresuje: