Prawo Inwentaryzacja zieleni - na czym polega, jakie są zasady...

Inwentaryzacja zieleni – na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

-

Organem odpowiedzialnym za zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia jest rada gminy.1 Inwentaryzacji zieleni dokonuje się zazwyczaj w przypadku tworzenia dokumentacji projektowej, gdzie zaznaczenie terenów zieleni jest obowiązkowym elementem projektu, zaś ewentualna konieczność usunięcia drzew czy krzewów z placu budowy może rodzić obowiązek kompensacji przyrodniczej – przykładowo posadzenia w zamian na określonym miejscu innych drzew czy krzewów. Planując inwestycję należy odpowiednio wcześniej dokonać inwentaryzacji zieleni dla potrzeb dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja zieleni na dużym obszarze jest obowiązkiem, podobnie jak w przypadku inwestycji na cele publiczne, a więc tworzenia palców zabaw dla dzieci, terenów wokół szkół, parku wokół szpitala czy w trakcie realizowania inwestycji związanych z remontem czy budową dróg.

Sporządzaniem inwentaryzacji zieleni na potrzeby dokumentacji projektowej zajmują się firmy projektowe, które nie tylko muszą posiadać uprawnienia, ale są zobowiązane dokonać pomiarów i wizji lokalnej w celu sporządzenia inwentaryzacji.

Zasadą jest, że inwentaryzację drzew i krzewów wykonuje się w dwóch formach: ogólnej oraz szczegółowej. Ogólna inwentaryzacja opiera się na zliczeniu sztuk drzew na określonej powierzchni wyrażonej w m2. Z kolei szczegółowa inwentaryzacja zieleni obejmuje dane takie jak:
– obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu
– średnicę korony drzewa
– wysokość drzewa
– stan zdrowotny drzewa
– a także ewentualnie zalecenia dotyczące projektu

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki jest dokonywana dla terenów przewidzianych pod określone inwestycje. Od wyników inwentaryzacji zależy wysokość opłaty ustalonej według specjalnych tabel ze stawkami.2 Wyniki inwentaryzacji są dołączone do projektu i powinny być wykonane w formie opisowej oraz rysunkowej. Rysunek z zaznaczonym terenem i rozmieszczeniem inwentaryzowanej zielni wykonuje się zgodnie z rysunkiem technicznym w odpowiedniej do projektu skali. Po dokonaniu inwentaryzacji, a przed wycinką drzew na terenie planowanym pod inwestycję, należy uzyskać zezwolenie na wycinkę. Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.W tym celu należy złożyć do urzędu gminy wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie z działki drzew lub krzewów, w ramach dokumentacji dołączonej do wniosku należy dokonać inwentaryzacji zieleni na działce, której wniosek dotyczy.

Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości powinien zawierać:
– dane osobowe i adres posiadacza i właściciela nieruchomości, której wniosek dotyczy
– wskazanie tytułu prawnego do władania nieruchomością- podanie nazwy gatunku drzewa lub krzewu, który chcemy usunąć
– podanie zmierzonego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
– opisanie przeznaczenia terenu, na którym znajdują się drzewa lub krzewy
– przyczynę złożenia wniosku i termin planowanego usunięcia drzewa/krzewu
– wielkość powierzchni, z której drzewa zostaną usunięte
– rysunek (mapkę) na której zaznaczone zostało usytuowanie drzewa (krzewu) w stosunkudo granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości3

Dodatkowo należy pamiętać, że zanim rozpocznie się wycinka drzew, należy na terenie wpisanym do rejestru zabytków uzyskać dodatkowe zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Terenami, które mogą być wpisane do rejestru zabytków, są przykładowo: parki, cmentarze, inne formy projektowanej zieleni, najczęściej aleje i szpalery drzew.

Czy przeprowadzaliście kiedyś inwentaryzację zieleni? Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Podzielcie się swoją opinią!

1 Art. 78 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
2 Tabele z opłatami są wydawane w obwieszczeniach Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na określony rok
3 Art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zmienić kształt paznokci?

Nie ma jednego, idealnego kształtu płytki bo każdy jest ładny na swój sposób. Są jednak pewne kanony do których wiele osób zmierza. Zawsze też można tak wypiłować paznokcie aby nasze dłonie wyglądały ładniej.

Jak dobrze zrobić zdjęcia klasowe?

W zdjęciach klasowych trudno wykazać się niepohamowaną kreatywnością, niemniej nawet przy zleceniach tego typu odrobina finezji nie zaszkodzi. Przede wszystkim, zadbajmy o to, żeby tło nie było zbyt pstrokate albo w jakiś inny sposób odwracające uwagę od osób na pierwszym planie.

Zobacz też

Czy można sprzedać nieruchomość z niespłaconym kredytem?

Tylko co piąte gospodarstwo domowe może pozwolić sobie na zakup upragnionego mieszkania bez skorzystania z kredytu. W związku z tym pokaźna grupa nieruchomości jest obciążona długoterminowymi zobowiązaniami. Mimo że Ich zakup z reguły stanowił przemyślaną decyzję, zmienne koleje życia mogą sprawić, że zajdzie potrzeba sprzedaży domu lub mieszkania, które w dalszym ciągu obciążone są długoterminowym długiem.

Liofilizowane owoce i warzywa – dawka witamin przez cały rok

Z pewnością każdy z nas uwielbia spożywać świeże owoce. Dostarczenie naszemu organizmowi bomby witaminowej niezwykle skutecznie wzmacnia. Niestety, sezon...

Jak udekorować domek ogrodowy, gdy ma się ograniczony budżet?

Każdy z nas marzy o tym, aby jego miejsce odpoczynku było wygodne i przytulne. Jednak równie ważne jest to,...

Może Cię zainteresuje: