Prawo Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

-

W myśl przepisów prawa budowlanego – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) należy rozumieć przede wszystkim podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej istotnie warunki:
– bezpieczeństwa pożarowego,
– bezpieczeństwa powodziowego,
– bezpieczeństwa pracy,
– bezpieczeństwa zdrowotnego i higieniczno-sanitarnego,
– bezpieczeństwa ochrony środowiska
– atakże wielkość lub układ obciążeń obiektu budowlanego1

Konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Zgłoszenie takie powinno zawierać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu.

Do zgłoszenia należy ponadto dołączyć określone dokumenty:

– przede wszystkim szkic (opis i rysunek), na którym zaznaczony został obiekt budowlany, którego dotyczy wniosek; na rysunku powinno oznaczyć się odległość obiektu od granicy działki i innych istniejących na działce lub w sąsiedztwie obiektów. Jeżeli wniosek dotyczy tylko części budynku – należy na szkicu oznaczyć tę część, której użytkowanie ma zostać zmienione;

zwięzły opis techniczny budynku; opis powinien zawierać charakterystykę i rodzaj obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję. Organy nadzoru budowlanego interesują się zwłaszcza wielkościami i rozkładem obciążeń konstrukcyjnych: wytrzymałością stropów, ścian nośnych, fundamentów, schodów czy konstrukcji dachu;

– należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

– inwestor do zgłoszenia powinien uzyskać zaświadczenie wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– najważniejszym elementem (zwłaszcza przy zmianie użytkowania z budynku gospodarczego na budynek mieszkalny) jest ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń;

– w zależności od sytuacji inwestor może mieć obowiązek uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinii, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami, np. o ochronie zabytków2

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku przez zmianę budynku gospodarczego na budynek mieszkalny należy spodziewać się wniesienia sprzeciwu przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Przekształcenia obiektu gospodarczego w budynek mieszkalny wymaga dużych zmian w obiekcie gospodarczym tak, by nadawał się do celów mieszkalnych. Taki remont będzie wymagał z pewnością uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych (pozwolenia na budowę). Właściwy organ nadzoru budowlanego wnosi sprzeciw co do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, jeżeli zamierzona zmiana wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.3 Takie roboty będą konieczne do wykonania w większości przypadków.

W związku z powyższym i zgodnie z prawem, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu gospodarczego i przekształcenie do w obiekt mieszkalny następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, którą inwestor będzie musiał uzyskać.4

Jakie są Wasze doświadczenia ze zmianą statusu budynku? Czekamy na Wasze odpowiedzi!

1 Art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 71 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 71 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Ile wynosi opłata za prowadzenie konta?

Na terenie naszego kraju działa sześćdziesiąt osiem banków komercyjnych, a także kilkadziesiąt rożnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Każda z tych instytucji oferuje swoim klientom prowadzenie rachunku osobistego, co więcej każda posiada w swojej ofercie co najmniej dwa lub trzy rodzaje kont, wśród nich: konto osobiste, konto VIP, konto małżeńskie, konto internetowe. Ile banków tyle ofert.

Jak szkolić pracowników?

Szkolenia pracowników mają bardzo konkretny cel - z jednej strony zatrzymują pracownika w firmie, wspomagają motywację i lojalność, a z drugiej rozwijają go i kształcą, co przyczynia się do lepszych wyników w pracy, a tym samym wzrostu zysku. Same korzyści. Jak jednak ocenić, czy szkolenie było rzeczywiście efektywne, czy tylko efektowne?

Zobacz też

Kolczyki ze sznurka – jak zrobić?

Wykonanie kolczyków ze sznurka jest bardzo proste - tak samo proste, jak zrobienie szydełkowego kółka.

Jak dobrać buty narciarskie dla dziecka? 5 rad

Przygotowania do nowego sezonu narciarskiego czas zacząć. Dzieci uwielbiają zabawę na stoku i szybko nabywają nowych umiejętności. Jednym z...

Jak udekorować swój dom na Święta? 5 pomysłów

Z całą pewnością różnego rodzaju dekoracje są jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnych za tworzenie świątecznej atmosfery w każdym domu...

Może Cię zainteresuje: