Prawo Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

Jak zmienić budynek gospodarczy na mieszkalny?

-

W myśl przepisów prawa budowlanego – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) należy rozumieć przede wszystkim podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej istotnie warunki:
– bezpieczeństwa pożarowego,
– bezpieczeństwa powodziowego,
– bezpieczeństwa pracy,
– bezpieczeństwa zdrowotnego i higieniczno-sanitarnego,
– bezpieczeństwa ochrony środowiska
– atakże wielkość lub układ obciążeń obiektu budowlanego1

Konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Zgłoszenie takie powinno zawierać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu.

Do zgłoszenia należy ponadto dołączyć określone dokumenty:

– przede wszystkim szkic (opis i rysunek), na którym zaznaczony został obiekt budowlany, którego dotyczy wniosek; na rysunku powinno oznaczyć się odległość obiektu od granicy działki i innych istniejących na działce lub w sąsiedztwie obiektów. Jeżeli wniosek dotyczy tylko części budynku – należy na szkicu oznaczyć tę część, której użytkowanie ma zostać zmienione;

zwięzły opis techniczny budynku; opis powinien zawierać charakterystykę i rodzaj obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję. Organy nadzoru budowlanego interesują się zwłaszcza wielkościami i rozkładem obciążeń konstrukcyjnych: wytrzymałością stropów, ścian nośnych, fundamentów, schodów czy konstrukcji dachu;

– należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

– inwestor do zgłoszenia powinien uzyskać zaświadczenie wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– najważniejszym elementem (zwłaszcza przy zmianie użytkowania z budynku gospodarczego na budynek mieszkalny) jest ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń;

– w zależności od sytuacji inwestor może mieć obowiązek uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinii, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami, np. o ochronie zabytków2

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku przez zmianę budynku gospodarczego na budynek mieszkalny należy spodziewać się wniesienia sprzeciwu przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Przekształcenia obiektu gospodarczego w budynek mieszkalny wymaga dużych zmian w obiekcie gospodarczym tak, by nadawał się do celów mieszkalnych. Taki remont będzie wymagał z pewnością uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych (pozwolenia na budowę). Właściwy organ nadzoru budowlanego wnosi sprzeciw co do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, jeżeli zamierzona zmiana wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.3 Takie roboty będą konieczne do wykonania w większości przypadków.

W związku z powyższym i zgodnie z prawem, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu gospodarczego i przekształcenie do w obiekt mieszkalny następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, którą inwestor będzie musiał uzyskać.4

Jakie są Wasze doświadczenia ze zmianą statusu budynku? Czekamy na Wasze odpowiedzi!

1 Art. 71 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3 Art. 71 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 71 ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jakie ubezpieczenie dla firmy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z możliwością wystąpienia wielu nieprzewidzianych zdarzeń, dlatego warto odpowiednio się zabezpieczyć poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia. Niektóre grupy zawodowe są wręcz do tego zobowiązane np. doradcy podatkowi, jednakże nawet ci przedsiębiorcy dla których ubezpieczenie nie jest obligatoryjne często decydują się na taką formę ochrony.

Jak grać w Kierki? Zasady

Kierki to rodzima gra karciana z długą tradycją. Staropolska nazwa tej gry brzmi: chapanka. W kierkach chodzi o zdobycie jak najmniejszej ilości punktów. Należy więc unikać kart punktowanych - kierów i damy pik, a także waleta karo, króla kier (inne damy, walety i króle). Punkty otrzymuje się również za samą lewę oraz karne lewy lub dwie ostatnie. Kierki posiadają wiele odmian: istnieją kierki greckie, king, loteryjka, czarna mańka, kierki polskie, amerykańskie itd.

Zobacz też

Jakie zajęcia pozalekcyjne w szkole wybrać?

Zajęcia pozalekcyjne są zajęciami odbywającymi się poza ramami obowiązkowego nauczania. Najczęściej przyjmują formę kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kompensujących braki w posiadanych wiadomościach i umiejętnościach, a także szeroki wachlarz zajęć artystycznych i sportowych. Mimo że zajęcia są nieobowiązkowe i angażują czas, który można by spędzić poza terenem szkoły, zachęcają i przyciągają do uczestnictwa wielu uczniów.

Fasolki wszystkich smaków

Harry Potter chyba już na zawsze na dobre zagościł w sercach osób dorosłych i dzieci. To książka, która już...

Wybierz oryginalną i piękną torebkę

Każda kobieta chce świetnie wyglądać w różnych okolicznościach. Zależy nam na niebanalnych stylizacjach, które dodają nam uroku. Chętnie inspirujemy...

Może Cię zainteresuje: