Most recent articles by:

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

- Advertisement -

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Rozwolnienie na budowę nie jest wydawane bezterminowo. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga od inwestora zgromadzenia wielu dokumentów i poniesienia kosztów zakupu projektu, a także uzyskania pozwoleń. Jakich terminów należy zatem dopilnować, aby pozwolenie na budowę nie wygasło?

Kiedy można zrobić odbiór budynku?

Nie istnieją z góry narzucone terminy dotyczące obowiązkowego zgłoszenia budynku po zakończeniu budowy. Wynika to z faktu, że inwestor może dowolnie organizować prace wykończeniowe na budowie pozornie skończonej. Nie może jednak bez odbioru użytkować domu, nawet jeżeli już został skończony i nadaje się do zamieszkania.

Pozwolenie na budowę na działce rolnej – formalności

Pozwolenia na budowę na działce rolnej jest bardzo trudne do uzyskania i wiele w tym wypadku zależy od Urzędu Gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej jednak musimy dopiero starać się o zmianę kwalifikacji działki (z rolnej na budowlaną) lub wnosić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu) i dopiero wówczas starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Status działki (jej charakter) przedstawiony jest w planie zagospodarowania przestrzennego tworzonym dla każdej działki położonej na terenie gminy.

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

Odbiór budynku mieszkalnego poddany jest określonej procedurze w zależności od jego wielkości. Najprościej jest przeprowadzić odbiór domu jednorodzinnego. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych przed przystąpieniem do ich użytkowania konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakończenie prac budowlanych oraz odbiór budynku, a także nadanie we właściwym urzędzie gminy numeru administracyjnego budynku stanowi zwieńczenie budowy.

Droga dojazdowa do działki budowlanej – przepisy

Działka budowlana powinna mieć dostęp do drogi publicznej, gdyż zapewnienie dojazdu do działki ma znaczenie dla uzyskania pozwolenia na budowę. Zapewnienie drogi do działki (i na działce) ma także znaczenie praktyczne – umożliwia dowiezienie na plac budowy materiałów budowlanych, a po zakończeniu inwestycji w razie potrzeby dojazd karetki pogotowia czy straży pożarnej.

Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest jednym z niezbędnych warunków, od których uzależnia się uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane składane jest przez osobę ubiegającą się o pozwolenie na budowę pod odpowiedzialnością karną. Takie oświadczenie jest wymagane również przy zgłoszeniu zamiaru wybudowania na działce np. budynku gospodarczego czy altany.

Przepisy dotyczące okresu grzewczego

Okres grzewczy właściciel domu jednorodzinnego ustala samodzielnie – w zależności od potrzeb. Jednakże w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gdzie najczęściej ciepło dostarczane jest przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, istnieją przepisy prawa mówiące (w zarysie) o okresie grzewczym i obowiązkach przedsiębiorstw ciepłowniczych w tym zakresie. Niektóre warunki techniczne związane z okresem grzewczym regulują odpowiednie normy techniczne.

Ocieplenie budynku – czy potrzebne pozwolenie?

Ocieplenie budynku jest zazwyczaj poważną inwestycją, która angażuje znaczne środki finansowe inwestora i ma poprawić charakterystykę energetyczną budynku. Zazwyczaj w trakcie prac związanych z ociepleniem budynku powstaje rusztowanie dla pracowników. Wykonywanie niektórych robót budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku innych pozwolenie na wykonanie robót budowlanych jest konieczne. Uzależnione jest to wysokością budynku, na którego elewacji wykonywane są prace związane z ociepleniem budynku.

Must read

Gdzie przetłumaczyć francuskie dokumenty?

Masz dokumenty sporządzone po francusku? Być może będziesz potrzebować...

Kolumny podstawkowe – doskonała jakość i czysty dźwięk

Wiele osób poszukuje sprzętu, który pozwoli im na odtwarzanie...
- Advertisement -