Prawo Ocieplenie budynku - czy potrzebne pozwolenie?

Ocieplenie budynku – czy potrzebne pozwolenie?

-

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy inwestor chce wykonać prace budowlane związane z dociepleniem budynku, którego wysokość nie przekracza 12 m. Jeżeli jest to budynek wyższy, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.1 W ustawie prawo budowlane nie ma legalnej definicji „wysokości budynku”, można posiłkować się przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury, według których, „(…) wysokość służąca do określenia wymagań technicznych i użytkowych liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacja użytkowa, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ja osłaniającej”.2

Najczęściej docieplenie domu jednorodzinnego nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W takim wypadku (gdy wysokość budynku nie przekracza 12 m) należy dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na ociepleniu domu.3 Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim referacie.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
– określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych
– wskazać termin ich rozpoczęcia
– należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie (składane pod groźbą odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością
– w zależności od potrzeb inwestor może zostać w ramach procedury zgłoszenia zobowiązany do przedstawienia rysunków, szkiców itp.

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych (docieplenia budynku) jest w zasadzie formalnością. Zgłoszenie należy jednak wnieść przed terminem planowanego rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac budowlanych przy ocieplaniu domu (także prac przygotowawczych, np. ustawienie rusztowania) można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.4

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, że ocieplenie budynku położonego w charakterystycznym miejscu może być problematyczne dla inwestora. Właściwy organ może w drodze decyzji (na skutek naszego zgłoszenia) nałożyć na inwestora dodatkowe obowiązki (przykładowo uzyskanie dodatkowego pozwolenia choćby od sąsiada czy konserwatora zabytków), jeżeli uzna, że prace związane z dociepleniem budynku mogą spowodować:
– zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia
– pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków w związku z prowadzeniem prac nad ociepleniem elewacji
– pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
– wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności, gdy granica budynku znajduje się równocześnie na granicy działki5

Czy Wy potrzebowaliście pozwolenia ocieplając swój budynek? Czekamy na Wasze komentarze!

1 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2 § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3 Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4 Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5 Art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Mikrodermabrazja diamentowa – jak często robić?

Mikrodermabrazja diamentowa to metoda, która ma służyć do oczyszczania skóry. Uznawana jest za metodę nieinwazyjnego, mechanicznego ścierania, peelingu naskórka i skóry właściwej. Ten zabieg leczniczo-pielęgnacyjny odbywa się pod nadzorem lekarza dermatologa lub wykwalifikowanej kosmetyczki. Do jego wykonania stosuje się aparat zaopatrzony w głowicę. Miejsce na głowicy, które będzie miało kontakt ze skórą pokryte jest drobinkami diamentu. Te kawałeczki diamentu powodują usuwanie martwych komórek naskórka. Z kolei specjalna pompa czuwa nad ich pochłanianiem.

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Podatek od spadków i darowizn zależy od wysokości darowizny i musi zostać samodzielnie wpłacony przez podatnika (spadkobiercę, obdarowanego) do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. W razie nie zgłoszenia się samodzielnie - policja skarbowa i naczelnik urzędu skarbowego zobowiąże nas do zapłacenia podatku i odsetek, przy czym wówczas nie można już będzie skorzystać z żadnej ulgi podatkowej. Jakie ulgi podatkowe przysługują członkom rodziny i jaka jest wysokość podatku od spadków i darowizn?

Zobacz też

Fundusze unijne dla stowarzyszeń

Stowarzyszenia są jednymi z podmiotów, które mogą być beneficjentami funduszy unijnych. Okazuje się, że lista programów i inicjatyw (zarządzanych z poziomu krajowego jak i unijnego), z których mogą korzystać, jest dosyć długa. W niektórych przypadkach można uzyskać nawet 100% zwrot kosztów. Aby móc skorzystać z unijnego dofinansowania stowarzyszenie musi być zarejestrowane w KRS-ie.

Fasolki wszystkich smaków

Harry Potter chyba już na zawsze na dobre zagościł w sercach osób dorosłych i dzieci. To książka, która już...

Wybierz oryginalną i piękną torebkę

Każda kobieta chce świetnie wyglądać w różnych okolicznościach. Zależy nam na niebanalnych stylizacjach, które dodają nam uroku. Chętnie inspirujemy...

Może Cię zainteresuje: