Prawo Pozwolenie na budowę na działce rolnej - formalności

Pozwolenie na budowę na działce rolnej – formalności

-

Kupując działkę rolną w celu wybudowania na niej domu, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie to możliwie i czeka nas kilka formalności do spełnienia, zaś sama procedura może trwać nawet kilka lat. W sytuacji, gdy dana gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, określenie warunków zabudowy następuje przez wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczące określonej działki.

Najpierw należy dowiedzieć się, jaki status ma działka i czy możliwa jest na niej np. zabudowa zagrodowa. W Urzędzie Gminy dostaniemy potwierdzenie, że dana działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę na takiej działce.

Ściśle rozumiana zabudowa zagrodowa (siedliskowa), w obrębie której można wybudować dom jednorodzinny, dotyczy możliwości wybudowania domu przez rolników, którzy posiadają minimum 1 ha ziemi uprawnej. Niekiedy istnieje możliwość zabudowania takiej działki przez osobę nie będącą rolnikiem, ale tylko wtedy, gdy przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zostaje uchwalony przez radę gminy. W planie miejscowym mogą znajdować się jednak różne wymagania i ograniczenia co do przyszłej zabudowy terenu (chociażby wymóg dotyczący minimalnej powierzchni działki). Jeżeli nasza działka nie spełni tych warunków, nawet będąc rolnikiem nie dostaniemy pozwolenia na budowę.

Popularniejszą (a niekiedy jedyną metodą) w sytuacji, gdy nabywca działki nie jest rolnikiem i nie posiada określonej ilości gruntów, jest odrolnienie działki i przekwalifikowanie jej.

Procedura odrolnienia lub odleśnienia gruntów ma charakter dwuetapowy:

1. Zmiana przeznaczenia naszej działki (przekwalifikowanie gruntu)

Najpierw musimy zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, pozwalającą na wybudowanie na działce domu. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, „(…) na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.”1

W takim przypadku wystarczy złożenie wniosku w gminie. Ponadto, dobrze jest kupując działkę sprawdzić, czy ma ona możliwość łatwego połączenia z drogą publiczną oraz czy w okolicy są media (sieci przesyłowe), do których można przyłączyć działkę po przekwalifikowaniu. Najlepiej aby w bezpośrednim sąsiedztwie naszej działki znajdowała się działka już zabudowana domem mieszkalnym – wówczas jej przekwalifikowanie będzie formalnością.

Najtrudniej jest odrolnić ziemie, które są uznane za urodzajne i dotychczas stanowiły część gospodarstwa rolnego, zaś ich powierzchnia przekracza 0,5 ha. Wówczas gmina nie może podjąć samodzielnie takiej decyzji. Jeżeli jednak zgoda wyższych organów nie jest konieczna dla zmiany przeznaczenia gruntów, a także żaden inny przepis nie zakazuje zabudowy danej działki i zagospodarowania jej na cele nierolnicze (i nieleśne), wydanie odmownej decyzji jest niedopuszczalne.

W przypadku, gdy gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego, wystarczy zgłosić sprzeciw co do projektu zmian lub złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy, w którym wnosimy o zmianę przeznaczenia określonej działki. Plan zagospodarowania przestrzennego jest zmieniany co kilka lat i ma charakter uchwały rady właściwej gminy.

2. Wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej i leśnej

Wyłączenie działki spod produkcji rolnej czy leśnej jest konieczne w odniesieniu do niektórych działek i dotyczy gruntów, których przeznaczenie (czy to w planie miejscowym, czy w decyzji) zostało zmienione i pozwala na zabudowę na tym obszarze. Uzyskanie zgody, w formie decyzji, na wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy gruntów leśnych, użytków rolnych, zwłaszcza „(…) użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne”.2

Decyzja określa obowiązki związane z wyłączeniem, w tym opłaty związane z wyłączeniem gruntu – są to opłaty roczne, zaś w przypadku gruntów leśnych jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta (w odniesieniu do gruntów rolnych), dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (dotyczy terenów leśnych).

Powyższe formalności muszą zostać załatwione zanim wystąpimy o wydanie decyzji pozwalającej na budowę.

Czy budowaliście dom na działce rolnej? Jak u Was wyglądały formalności? Podzielcie się spostrzeżeniami i uwagami!

1 Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2 Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak upomnieć się o pożyczone pieniądze?

Upominanie się o spłatę długu nie ma nic wspólnego ze złym wychowaniem. Przeciwnie, savoir-vivre twierdzi, że każdy ma prawo odzyskać to, co do niego należało. Ważniejsza jest forma wypowiedzi i zachowanie, przypominającego o pożyczonych pieniądzach.

Jak zarządzać zapasami w przedsiębiorstwie?

Przedsiębiorstwo jest systemem ekonomicznym, produkującym wyroby na sprzedaż, świadczącym odpłatnie usługi, oraz prowadzącym handel. Niezależnie od przedmiotu, jakim zajmuje się działalność gospodarcza, jej głównym celem jest zysk. Rentowność firmy, właściwie w całości uzależniona jest od zarządzania finansami. Finanse przedsiębiorstwa to wszystkie te zjawiska ekonomiczne, które związane są bezpośrednio lub pośrednio z gromadzeniem i wydatkowaniem środków na cele działalności gospodarczej. Gospodarowanie środkami w przedsiębiorstwie opiera się na uwzględnieniu trzech podstawowych obszarów. Pierwszym jest określenie przypuszczalnych korzyści i kosztów wynikających z form rozdysponowania środków.

Zobacz też

Zaproszenie oficjalne – przykład

Zaproszenie, zwłaszcza oficjalne, powinno być napisane według wzoru uzależnionego od okazji, będącej powodem spotkania. Jak napisać zaproszenie według savoir-vivre’u?

Czym jest wizualizacja i jak działa?

Wizualizacja to tworzenie w wyobraźni obrazów pożądanej rzeczywistości. Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi do osiągania celów. Wizualizacja jest...

Jakie wino na karnawał? 14 pomysłów

Karnawał to niezwykła część roku, przepełniona dobrą zabawą – magiczny czas, który często dodatkowo umilamy sobie szklanką lub kieliszkiem...

Może Cię zainteresuje: