Dobrą praktyką jest wcześniejsze przygotowanie pakietu, dotyczącego realizowanego projektu, który możemy wysłać czy zaprezentować potencjalnym partnerom. Dzięki takiemu opracowaniu proces wyboru i weryfikacji będzie łatwiejszy i czytelny. Pakiet ten powinien zawierać krótki i przejrzysty opis projektu (1-2 strony) oraz dane osób do kontaktu. Oprócz tego należy tam umieścić informacje, dotyczące tego, co projekt oferuje partnerom. W pakiecie umieszcza się także zapisy o oczekiwana ich wobec partnerów, czyli kraju pochodzenia, doświadczeniu, typie instytucji i innych warunków, które muszą być spełnione. Gdy szukamy partnera za granicą, to taki pakiet powinien posiadać anglojęzyczną wersję.

Gdy szukamy partnerów do projektu, to w pierwszej kolejności warto wykorzystać istniejące już kontakty. Dobrą praktyką jest kontaktowanie się z instytucjami, które zajmują się wspieraniem działalności organizacji pozarządowych na danym ternie. Najczęściej dysponują one aktualną bazą danych. Przykładem może być Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych czy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Spis działających stowarzyszeń i fundacji znajdują się także w starostwach powiatowych lub urzędach miejskich. Dla organizacji pozarządowych wymienione wyżej instytucje są organami kontrolnymi.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów pozyskiwania partnerów do szkoleń jest Internet. Można umieszczać informacje na różnych stronach internetowych (www.ngo.pl), portalach społecznościowych czy forach. Oprócz tego można przeszukiwać istniejące bazy danych (np. Stowarzyszenie Klon/Jawor). Umieszczanie informacji na różnych stronach internetowych, portalach społecznościowych czy forach nie od razu zakończy się sukcesem. Niewątpliwie, zwiększa się prawdopodobieństwo jego odniesienia.

Innym sposobem poszukiwania partnera do projektu jest poinformowanie o tym fakcie mediów prasowych, radiowych czy telewizyjnych. Warto uczestniczyć w równego rodzaju imprezach, gdzie można nawiązać wiele cennych kontaktów. Nie zaszkodzi wówczas mieć przy sobie klika dodatkowych wizytówek czy informacji o naszym projekcie.

Szukaliście już kiedyś partnera do projektu? Z jakim skutkim? Dopisalibyście coś do powyższych propozycji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here