Firma Jakie są przepisy o kasach fiskalnych?

Jakie są przepisy o kasach fiskalnych?

-

Zgodnie z art. 11 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników zryczałtowanych zobowiązani są do użytkowania kasy fiskalnej. Jednakże osobom podejmującym działalność gospodarczą przysługuje zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej do przekroczenia określonego limitu obrotów w wysokości 20.000 zł dla rozpoczynających działalność, lub po przekroczeniu 40.000 zł obrotu rocznego dla pozostałych przedsiębiorców. Ponadto ustawodawca określa jakie rodzaje prowadzonej działalności mogą skorzystać z przywileju zwolnienia przedmiotowego z kas rejestrujących. Istotną zmianą która miała miejsce w ostatnim czasie jest wyłączenie ze zwolnienia w zakresie posiadania kas rejestrujących tzw. wolnych zawodów czyli m.in.: prawników, usług finansowo-księgowych, usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, tłumaczy, rzeczoznawców itp.

Ulga na zakup kasy

Ustawa o VAT stanowi iż, podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia. Podatnik może odliczyć 90% ceny zakupu, nie uwzględniającej podatku, pod warunkiem, że nie przekracza ona 700 złotych. Aby skorzystać z ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kasy rejestrującej, należy:

– rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w ustawowo określonych terminach z zastosowaniem co najmniej ¼ liczby kas, która została zgłoszona w urzędzie skarbowym na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania;

– zapłacić cała kwotę z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej i zachować dowód zapłaty;

– złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie musi zostać złożone przed rozpoczęcie ewidencjonowania;

– powiadomić właściwy urząd skarbowy o instalacji kasy w terminie 7 dni. Urząd nadaje numer ewidencyjny, który powinien zostać naniesiony na kasę.

Kiedy trzeba zwrócić ulgę?

Podatnicy muszą zwrócić kwotę ulgi przyznanej z tytułu kupna kasy, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

– zaprzestaną jej używania lub niedokonaną w obowiązującym terminie zgłoszenia do obowiązkowego przeglądu technicznego;

– zaprzestaną działalności;

– nastąpi otwarcie likwidacji;

– zostanie ogłoszona upadłość;

– nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa;

– dokonają odliczenia z naruszeniem przepisów.

Kasa fiskalna- jak skorygować transakcję

Pamięć fiskalna kasy została skonstruowana w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatników, to znaczy, że nie ma możliwości modyfikacji danych wprowadzonych już do kasy. Korekta treści paragonu jest możliwa jedynie przed jego wydrukowaniem, czyli przed zapisaniem danych w pamięci kasy fiskalnej. Jednak zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży. Skoro więc kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej, to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych.

W sytuacji takiej prowadzić należy ewidencję korekt, z której wynikać powinna kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Nie ma określonego wzoru takiej ewidencji ale na pewno musi ona zawierać co najmniej niezbędne dane do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące powinny pozwalać na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Musicie korzystać z kasy fiskalnej? A może jesteście zwolnieni z tego obowiązku? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Indyk pieczony z jabłkami – przepis

Drób z owocami to zestawienie dla wielu osób bardzo zgrane. Indyka lub kurczaka można zrobić z owocami na wiele sposobów. Może to być faszerowany indyk, mogą być nóżki lub skrzydełka, może być to filet.

Praktyki absolwenckie – informacje

Na czym teraz zależy najbardziej wszystkim pracodawcom przeglądającym nasze CV? Na pewno na doświadczeniu, ale jak je zdobyć na samym początku swojej kariery zawodowej? Odpowiedzią na taki stan rzeczy są praktyki absolwenckie, które można podjąć już po skończeniu gimnazjum, nie możemy jednak przekroczyć wieku 30 lat.

Zobacz też

Oparzenia – pierwsza pomoc, rodzaje, charakterystyka

Od wielu lat, niezmiennie do oparzeń najczęściej dochodzi w naszych domach. Spora ich część spowodowana jest nieuwagą, roztargnieniem, pozostawieniem bez opieki np. dziecka. Często powodem oparzeń jest gorąca woda, para wodna unosząca się znad czajnika, rozlana przez nieuwagę herbata czy kawa.

Czym zajmuje się E100?

Firma E100 jest międzynarodowym dostawcą usług dla firm transportowych. Od ponad 20 lat pomagamy firmom uprościć procesy związane z...

Jak rozmawiać o zaburzeniach osobowości z bliskimi: jak uniknąć stigmatyzacji i jak zbudować zrozumienie dla problemów emocjonalnych

Zaburzenia osobowości są jednym z najtrudniejszych do zrozumienia problemów emocjonalnych. Chociaż nie są one rzadkie, wiele osób nadal nie...

Może Cię zainteresuje: