Czy współcześnie produkcja masowa przynosi korzyści takie same jak kiedyś oraz jakie czynniki to określają? Prezentujemy najważniejsze kwestie.

Potrzeby i ich zaspokajanie

Punktem wyjścia do rozpatrzenia korzyści wynikających z produkcji masowej jest rozpoznanie specyfiki potrzeb. Zgodnie z przyjętą definicją potrzeba jest stanem odczuwania braku, niedostatku czegoś, skłaniającym do podjęcia aktywności na rzecz jego niwelacji czyli zaspokojenia potrzeby. W odniesieniu do funkcjonowania rynków w gospodarce można stwierdzić, że to właśnie potrzeby „nakręcają” cały proces wytwarzania produktów i oferowania usług, które w istocie mają służyć ich zaspokojeniu.

Potrzeby determinują równocześnie decyzje konsumenta dotyczące dokonywania zakupów. Reasumując można więc stwierdzić, że kategoria potrzeb wpływa zarówno na zachowania konsumenta na rynku jak i na proces planowania i organizowania produkcji.

Geneza produkcji masowej

U podstaw powstania koncepcji produkowania na skalę masową legło przekonanie, że potrzeby nabywców z całego świata są homogeniczne, a więc zbliżone. Spowodowało to istotną rewolucję w myśleniu o tym, co i jak wytwarzać. W systemach produkcji zaczęto wdraża wówczas ideę podziału pracy, specjalizacji, a więc koncentrowania się na wybranym elemencie procesu produkcji (pracownik wykonuje jedną czynność) i doskonaleniu poszczególnych jej etapów. Istotnym założeniem tej metody było również zachowanie ciągłości pracy.

Wszystko to miało zapewnić wytwarzanie dużej ilości produktów w krótkim czasie i oczekiwaną jakość wyrobów przy zachowaniu niskich kosztów wytwarzania. Rozkwit wykorzystania tego podejścia przypada na rok 1913 kiedy to została otwarta fabryka samochodów Henry’ ego Forda.

Masowa produkcja obecnie

Masowa produkcja może być dla firmy opłacalna. Specjalizacja prowadzi do mistrzostwa w opanowaniu danej czynności, funkcji, a to z kolei powoduje skrócenie czasu niezbędnego do wytworzenia produktu i obniżenia łącznych kosztów produkcji. Dzisiejsze firmy korzystają z masowej produkcji, jednak w swojej działalności muszą one uwzględnić specyficzne potrzeby, które wbrew wcześniejszym przypuszczeniom nie są jednorodne.

W związku z występującymi tendencjami do skrócenia cyklu życia produktów, ciągłym wprowadzaniu udoskonaleń i wspomnianymi zróżnicowanymi preferencjami odbiorców masowa produkcja nie przynosi już tak znacznych korzyści jak niegdyś.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here