Prawo Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

-

Reklamacja usługi na podstawie umowy o usługi budowlane zawarta pomiędzy firmą budowlano-remontową a konsumentem jest rozpatrywana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, regulujących uprawnienia kontrahenta z tytułu rękojmi za wady dzieła.

W przypadku usług budowlanych należy już wcześniej reagować, jeżeli widzimy, że „fachowcy” działają niezgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli widzimy, że wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy – np. przed zmianą płytek ceramicznych na posadzce łazienki nie zaizolował właściwie podłoża, mimo że taka była treść umowy – możemy wezwać go natychmiast do zmiany sposobu wykonywania usługi. W takim przypadku:

1. wysyłamy do wykonawcy wezwanie, w którym wskazujemy sposób wykonywania ustalony przed rozpoczęciem prac (przypominamy firmie treść umowy) i wyznaczamy termin na dokonanie tej zmiany;

2. jeżeli termin minął bezskutecznie, zaś panowie nadal układają płytki po swojemu, możemy od umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie pozostałych prac innej firmie na koszt poprzedniego wykonawcy1.

Niejednokrotnie oszczędzi nam to późniejszych kłopotów z powodu ujawnienia się wady dzieła – np. pretensji sąsiada, którego mieszkanie zostało zalane przez wadliwe wykonanie podłogi w naszej łazience. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż wykonawca z pewnością tak łatwo nie pozbędzie się zarobków i należy oczekiwać wezwania do sądu. Stąd też lepiej przygotować wcześniej odpowiedni materiał dowodowy, zdjęcia, umowy czy inne pisma – łącznie z kopią naszego wezwania.

Wykonawca usług odpowiada za ujawnione w ciągu 2 lat od daty wykonania wady dzieła, które to wady musimy sprecyzować w piśmie kierowanym do wykonawcy tych usług. Oprócz tego należy zgłosić wady w ciągu miesiąca od ich wykrycia! Jest to termin wiążący i dlatego ważne jest, aby pisma opatrzyć właściwą datą. Szczegółowe opisanie wad warto ubarwić materiałem fotograficznym, który może zostać przez nas wykorzystany.

Jakie przysługują nam uprawnienia?

W treści pisma należy wskazać, które z uprawnień chcemy wykorzystać w konkretnej sytuacji w zależności, rzecz jasna, od charakteru wady dzieła. Procedura korzystania z poszczególnych uprawnień wygląda następująco:

1. W pierwszym piśmie skierowanym w ramach reklamacji do wykonawcy usługi wskazujemy na uprawnienie do żądania od wykonawcy usunięcia wad dzieła.2 Wyznaczamy w takim piśmie termin na usunięcie tych wad i wskazujemy dokładnie, jakie są to wady i w jaki sposób mają zostać usunięte;

2. Nieusunięcie wad w terminie przez nas wskazanym może wynikać z kilku przyczyn:
a) wada nie jest na tym etapie prac możliwa do usunięcia,
b) wykonawca nie jest w stanie usunąć jej w czasie przez nas wskazanym,
c) wykonawca po prostu zlekceważył nasze roszczenie i nie usunął wad lub nie usunął ich prawidłowo.

W takich sytuacjach przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy – gdy reklamacja dotyczyła wad istotnych dzieła. Odstępując od umowy, przysługuje nam zwrot zapłaconej ceny. W przypadku wad nieistotnych – inny odcień farby, lekko zmieniony układ płytek – możemy żądać od wykonawcy obniżenia ceny za wykonanie usługi. Te żądania (zwłaszcza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy) należy koniecznie przedstawić na piśmie, dla potrzeb dowodowych.

Nie ma co ukrywać, że jeżeli wykonawca nie uwzględni naszych roszczeń – co jest czynione nagminnie – czeka nas powództwo do sądu, ewentualnie załatwienie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

1 Art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego
2 Art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zdobyć owoc życia? The Sims 3

Aby zdobyć owoc życia, należy udać się na cmentarz.

Czy pracownik może odmówić badań kontrolnych?

Zgodnie z przepisami prawa pracy przeprowadzenie badań lekarskich jest koniecznym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Czy zatem pracownik może odmówić poddania się takim badaniom?

Zobacz też

Kurs rozwoju osobistego – jaki wybrać?

Coraz więcej osób czuje potrzebę zrobienia czegoś nie tylko dla swojego ciała, ale również ducha. Są to szkolenia rozwoju osobistego, których celem jest poprawienie czy wzmocnienie swojego, szeroko rozumianego potencjału.

Dlaczego warto dostosować wózki i koszyki do rodzaju sklepu?

Dzisiaj prawie w każdym sklepie klient może liczyć na udogodnienia takie, jak koszyki i wózki sklepowe. Dzięki nim, znacznie...

Nabywamy system włosów

Jeżeli pragniemy stać się posiadaczami wysokiej jakości systemów włosów uzupełniających włosy przerzedzone na skutek przebytych chorób, uwarunkowań genetycznych, czy...

Może Cię zainteresuje: