Warto również pamiętać, że pełne korzyści z leasingowanych urządzeń są czerpane przy niewielkim zaangażowaniu kapitału, co ma spore znaczenie dla tych przedsiębiorstw, które obawiają się jednorazowego wydatkowania sporych ilości własnej gotówki lub wykorzystania istniejących linii kredytowych. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie podatkowe. Firmy korzystające z leasingu są bowiem uprawnione do klasyfikowania całości lub części odsetkowej rat leasingowych oraz wszelkich opłat manipulacyjnych jako kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób zostaje pomniejszona podstawa opodatkowania, co przekłada się na wymiar corocznego zobowiązania pobieranego przez fiskusa.

Nie tylko pecety …

Oferta przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie leasingu IT jest bardzo szeroka. Obejmuje ona zarówno komputery (stacjonarne i laptopy) jak i bardziej wyspecjalizowane urządzenia. Do tej grupy można zaliczyć między innymi serwery, sprzęt sieciowy, centrale telefoniczne, aparaty cyfrowe, projektory multimedialne, ksera, kasy fiskalne, UPS-y. Osobną kategorię stanowi oprogramowanie, które jest dostarczane wraz z udostępnianym sprzętem.

Firmy oferujące leasing IT oferują również pakiet usług polegających na sukcesywnej wymianie i modernizacji sprzętu podczas okresu trwania umowy. Leasingodawca jest również zobowiązany do odbioru zużytych urządzeń po zakończeniu okresu użytkowania (jeżeli korzystający nie dokona odkupu). W ten sposób leasingobiorca nie musi się zmagać z trudnościami, które są związane z utylizacją sprzętu elektronicznego. Warto tutaj wskazać na wymogi związane zustawą o odpadach oraz ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przedsiębiorstwo nie jest również obciążane kosztami magazynowania niepotrzebnych urządzeń i usuwania zawartości nośników danych.

Jak to działa?

Zasady funkcjonowania leasingu IT różnią się w zależności od tego jaki wariant wybierze klient. Otóż w przypadku podpisania umowy leasingu finansowego zobowiązuje się on do odkupienia sprzętu po wygaśnięciu umowy. Kwestia dalszych losów urządzeń IT przedstawia się inaczej jeżeli zostały one objęte leasingiem operacyjnym. W takiej sytuacji to klient decyduje, co zrobi ze sprzętem po wygaśnięciukontraktu. Dysponuje on następującymi możliwościami:

– przedłużenie kontraktu;

– wykup urządzeń po cenie rynkowej;

– zwrot sprzętu i podpisanie nowej umowy.

Wybór pomierzy wspomnianymi formami leasingu powinien być poprzedzony analizą podatkową. Warto bowiem pamiętać, że są one ewidencjonowane w inny sposób, co przekłada się na wysokość ewidencjonowanych kosztów.

Potrzebne dokumenty

Lista dokumentów, które są wymagane od leasingodawcy przestawia się następująco:

– wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;

– deklaracje PIT lub CIT informujące o dochodzie za ostatni rok lub dwa lata;

– zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości wobec budżetu.

Korzystaliście kiedyś z leasingu na sprzęt komputerowy? Wypowiadajcie się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here