Condo – na czym to polega?

Specyfika wynajmu pokoi w ramach condohotelu wiąże się z faktem, że inwestor nabywa prawo własności do danego pokoju. Dlatego niezbędne jest wyodrębnienie osobnej nieruchomości lokalowej i utworzenie dla niej osobnej księgi wieczystej. Operator hotelu, który zbywa dany apartament, podpisuje z inwestorem długoterminową umowę najmu. W wielu przypadkach podmioty prowadzące condohotele gwarantują stały dochód z wynajmu na przestrzeni kilku lat.

Takie działanie ma zwabić inwestorów, którzy po upływie okresu gwarantowanych przychodów przejmują na siebie ryzyko działalności gospodarczej. Oczywiście osoba, która nabyła dany apartament hotelowy, może z niego korzystać wedle uznania jako prawowity właściciel. Co jasne, w przypadku wykorzystania powierzchni lokalowej do własnych celów automatycznie maleją przychody osiągane z najmu.

Niekwestionowany atut systemu condo wiąże się z faktem, że zarządca hotelu zwykle pokrywa z własnej kieszeni wszystkie wydatki, które dotyczą:
– remontów powierzchni hotelowych;
– utrzymania oraz eksploatacją pokoju.

Nabywca ponosi natomiast koszty:
– podatku dochodowego z tytułu najmu (8,5% przychodu dla ryczałtu ewidencjonowanego, 18% lub 32% przychodu pomniejszonego o koszty wynajmu w przypadku ogólnych zasad opodatkowania);
– ubezpieczenia lokalu;
– podatku VAT z tytułu wynajmu, jeżeli:
a) roczne przychody brutto przekroczą 150 000 zł brutto;
b) właściciel pokoju zrezygnuje ze statusu zwolnionego podatnika VAT, zyskując jednocześnie prawo do uwzględniania podatku naliczonego.

Przestawiony powyżej schemat podziału wydatków stanowi oczywiście pewien modelowy przykład, dlatego przed zwarciem umowy z właścicielem condohotelu watro sprawdzić, czy nie przewiduje ona innych rozwiązań lub szczególnych uregulowań (np. obciążających właściciela apartamentu w szczególnych okolicznościach).

Wysoki wkład, spory zysk

Inwestorzy zainteresowani inwestycją w condohotele powinni przygotować się na spory wydatek. W polskich warunkach zakup pojedynczego apartamentu wiąże się bowiem z koniecznością zainwestowania kwoty rzędu 200-300 tysięcy złotych. W zamian można liczyć na relatywnie wysokie zyski. W przypadku polskich ośrodków roczne stopy zwrotu kształtują się na poziomie 7-10% brutto. Takich zysków nie oferują w tym momencie inne bezpieczne formy lokowania kapitału (lokaty bankowe i obligacje skarbowe).

Uważacie, że warto inwestować w pokoje hotelowe? Zachęcam do wypowiadania się w komentarzach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here