Prawo Zakładanie związku zawodowego

Zakładanie związku zawodowego

-

Zgodnie z art. 12 ustawy o związkach zawodowych związek powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku muszą wybrać komitet założycielski, opracować jego statut (zawierający m.in. nazwę związku, siedzibę związku, terytorialny i podmiotowy zakres działania, cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, zasady nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną, sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku, organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji, źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich, zasady uchwalania i zmian statutu, sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku) a także dokonać rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z powyższych przepisów wynika, iż związek zawodowy może powstać w każdym zakładzie pracy bez względu na ilość zatrudnianych pracowników i podstawę ich zatrudnienia, o ile tylko uda się zebrać 10 osób.

Po co związek zawodowy?

Ustawa stanowi, iż zadaniem związków zawodowych jest reprezentacja interesów pracowników oraz ochrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W praktyce związki zawodowe walczą o takie kwestie jak: terminowe wypłacanie wynagrodzeń, przestrzeganie praw pracowniczych czy standardów bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Aby członkowie związku mogli czuć się bezpiecznie art. 3 ustawy stanowi iż nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Wielu pracodawców niechętnie widzi u siebie związek zawodowy dlatego prawo nie przewiduje konieczności informowania o zamiarze zawiązania związku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Na czym polega terapia dla par?

Zwykle określenie „terapia dla par” nie wzbudza w nas pozytywnych skojarzeń. Sugeruje ono bowiem, że nie potrafimy stworzyć udanego i satysfakcjonującego związku. Nic bardziej mylnego: podobnie jak nie ma idealnych ludzi, nie istnieją również idealne relacje partnerskie. Zawsze warto spróbować coś zmienić, a w przypadku terapii partnerskiej sprawdza się znane powiedzenie, że „nie taki diabeł straszny, jak go malują”.

Odliczenia od podatku na dzieci – jak to zrobić?

Ulgę podatkową na dzieci możemy wykorzystać w chwili, kiedy składamy PIT-37 w Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z obowiązująca ustawa z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1361) odliczenie na każde dziecko wyniesie 1.112,04 zł w skali całego roku podatkowego, niecałe sześćdziesiąt złotych mniej niż w poprzednim roku.

Zobacz też

Jak się bawić z chomikiem?

Najlepszą formą zabawy z chomikiem jest zapewnienie mu możliwości zabawy i obserwowanie go w jej trakcie.

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: