Zdarzają się sytuacje, w których w związku z brakiem wypłacalności i narastającymi długami komornik zajmie nasze rzeczy, np. przedmioty gospodarstwa domowego, samochód czy też mieszkanie w sytuacji, kiedy było ono poręczeniem naszego kredytu, którego nie spłacamy. Przedmioty zajmowane przez komornika mają zazwyczaj dużą wartość, aby mogły zostać przez niego spieniężone i wierzyciele otrzymali swoją zapłatę. Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba mająca nóż na gardle, posuwa się do sprzedania rzeczy już zajętej przez komornika, zupełnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą jej grozić za taki czyn.

Sprzedaż zajętych rzeczy

Zgodnie z art. 300 § 2 Kodeksu karnego osoba, która w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża lub uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z powyższym warto mieć na uwadze, że nawet w sytuacji, kiedy możemy się spodziewać, ze komornik zajmie część naszego majątku, jak np. samochód, i zawczasu będziemy go chcieli sprzedać lub sprzedamy, wówczas sąd również pociągnie nas do odpowiedzialności.

Takiej samej karze podlega osoba, która usuwa znaki zajęcia komorniczego w celu sprzedaży lub innego zabronionego czynu.

Sprzedaż zajętej nieruchomości

W sytuacji, kiedy komornik zajął nasze mieszkanie, a my je sprzedamy, również podlegać będziemy karze z art. 300§ 2 KK. Zgodnie z prawem nieruchomość zajęta przez komornika winna zostać sprzedana przez niego na drodze licytacji. Dłużnik dokonując samodzielnej sprzedaży, będzie posądzony o działanie na niekorzyść wierzyciela, ponieważ trudno będzie udowodnić, że uzyskał on lepszą cenę ze sprzedaży, niż uzyskałby komornik w drodze licytacji.

Kupienie rzeczy zajętej przez komornika

Gdy z braku wiedzy kupujemy rzecz zajętą przez komornika, wówczas rzecz ta może nam zostać odebrana. Zgodnie bowiem z art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego zajęcie przez komornika ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy.

Ale nie tylko nabywca będzie miał kłopoty, bo w dodatkowe wpędzi się również dłużnik. Otóż osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 286 kk).

Kupiliście kiedyś rzecz, która okazała się być zajęta przez komornika? Została Wam ona odebrana?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here