Prawo Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę?

Kiedy następuje wygaśnięcie umowy o pracę?

-

W jakich przypadkach można mówić o wygaśnięciu umowy o pracę?

Do wygaśnięcia umowy o pracę dochodzi w określonych w Kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych okolicznościach. O ustaniu stosunku pracy w wyniku wygaśnięcia umowy dochodzi zatem nie ze względu na wolę stron, ale poprzez zaistnienie określonych w prawie sytuacji, a zatem w przypadku:

– Śmierci pracownika (art. 631. § 1.). Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą wówczas na spadkobierców pracownika (art. 631. § 2.)ł

– Śmierci pracodawcy, chyba że nowy pracodawca przyjmie do pracy pracownika, któremu umowa o pracę wygasłaby w ten sposób (art. 632. § 1. i § 3.).

Pracownikowi, który traci pracę w wyniku śmierci pracodawcy przysługuje odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli zawarł z pracodawcą umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

– Tymczasowego aresztowania pracownika – umowa o pracę wygasa wówczas po 3 miesiącach nieobecności w pracy pracownika z powodu tego zdarzenia, jeżeli pracodawca nie rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika (art. 66. § 1.). Jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, pracodawca jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika (nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania i umorzenia z powodu przedawnienia lub amnestii). (art. 66. § 2. i § 3.)

Co przysługuje pracownikowi w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów regulujących wygaśnięcie umowy o pracę?

Przepisy odnoszące się do wygaśnięcia umowy o pracę są bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, że wygaśnięcie stosunku pracy nie może nastąpić przykładowo w wyniku ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jako stronami umowy. Pracownik, w stosunku do którego doszło do naruszenia przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę, może wystąpić do sądu pracy o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (art. 67.).

Źródła:

[1] KODEKS PRACY, DZIAŁ DRUGI STOSUNEK PRACY, Rozdział II Umowa o pracę, Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę, stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r., dostępny w Internecie: http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/k0000002.pdf.

[2] Kodeks pracy a wygaśnięcie umowy o pracę, eGospodarka.pl, dostępny w Internecie: http://www.prawo.egospodarka.pl/38892,Kodeks-pracy-a-wygasniecie-umowy-o-prace,1,34,3.html.

Znacie podstawy Kodeksu pracy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Szkolenie z technik organizatorskich – na czym polegaja?

Skuteczność działania firmy zależy od jej umiejętności dostosowania się do dynamiki rynku i różnorodnych problemów, przed jakimi staje. Dobre zarządzanie to takie, które oparte jest na celnej definicji tych kłopotów i doborze optymalnych metod radzenia sobie z nimi. Natura problemu może być zróżnicowana, ale model określający tryb podejmowania decyzji jest zazwyczaj podobny. Podstawą jest zawsze trafna identyfikacja sytuacji wymagającej reakcji.

Barszcz biały a żurek – różnice

Mają racje ci, którzy twierdzą, że żurek to nie to samo co barszcz biały. Patrząc na obie zupy, możemy odnieść wrażenie, że są identycznie. Wystarczy jednak spróbować, by poczuć różnicę. Tajemnica tkwi w zakwasie, który potrzebny jest do przygotowania zarówno żurku, jak i białego barszczu.

Zobacz też

Jaki fundusz emerytalny wybrać?

Wysokość przyszłej emerytury zależeć będzie między innymi od wyboru funduszu emerytalnego w ramach II filaru systemu emerytalnego. Warto więc wybór ten poprzedzić dokładną analizą poszczególnych funduszy emerytalnych.

Biżuteria z grawerem dla kobiet szukających ozdób jedynych w swoim rodzaju

Damska biżuteria z grawerem cieszy się ogromną popularnością wśród pań w każdym wieku. Kobiety uwielbiają ubrania i ozdoby, które...

Jak umeblować niewielki przedpokój?

W ciasnych przedpokojach niejednokrotnie trzeba pójść na aranżacyjne kompromisy. W wielu sytuacjach wystarczy jednak dobry plan, by już od...

Może Cię zainteresuje: