Dokumenty Umowa przedwstępna - wzór

Umowa przedwstępna – wzór

-

Istotą umowy przedwstępnej jest zagwarantowanie stronom, że w przyszłości zostanie zawarta umowa przyrzeczona (definitywna, ostateczna). Umowa przedwstępna zawiera zobowiązanie stron do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, której główne (istotne) postanowienia powinny zostać już wskazane w umowie przedwstępnej. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zakreślenie terminu dla stron, w którym mogą one żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli strony (z różnych powodów) nie oznaczą w umowie przedwstępnej terminu dla zawarcia umowy przyrzeczonej zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego – powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednakże, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Kodeks cywilny nie wymaga dla zawarcia umowy przedwstępnej żadnej szczególnej formy. Jednakże w niektórych przypadkach kwestia formy zawarcia umowy przedwstępnej ma znaczenie dla skutecznego żądania zawarcia pomiędzy stronami umowy przyrzeczonej. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, gdy strona, która w umowie przedwstępnej zobowiązała się przenieść własność nieruchomości – uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Wówczas w przypadku, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Wynika stąd jasno, że umowa przedwstępna dotycząca nieruchomości zawarta w formie pisemnej jest ważna, lecz strona nie może żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. Inaczej jest w sytuacji, gdy umowa przedwstępna dotycząca nieuchronności została zawarta w formie właściwej dla umowy przyrzeczonej – w formie aktu notarialnego.

Powyższe uwagi mają znaczenie zwłaszcza w kontekście zawarcia umowy przedwstępnej z deweloperem. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 16 września 2011 r. (zwana potocznie: ustawą deweloperską) nie zakłada zachowania dla umowy przedwstępnej formy aktu notarialnego, stąd też w tym zakresie to kupujący powinien wykazać się czujnością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Zawieszenie spłaty kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” czyli okres, na który klient może wstrzymać konieczność spłaty kredytu, jest jednym z elementów oferty kredytowej, którego warunki warto poznać i uważnie przeanalizować przez dokonaniem wyboru dostawcy kredytu. Każdy z banków przyznaje je na innych zasadach. Część banków przyznaje je tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, jak np. utrata pracy, część zaś uzależnia zgodę na wstrzymanie spłaty kredytu od bliżej nieokreślonej „indywidualnej sytuacji”, co sprawia wrażenie obietnicy dokładnej analizy możliwości klienta, ale może również być wygodną wymówką do lawinowego wydawania decyzji odmownych.

Obrona konieczna – na czym polega

Obrona konieczna budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza wywołanej przez media - wzbudzające przekonanie, że za każdym razem ofiara, która przekroczy granice obrony koniecznej pójdzie do wiezienia. Sam fakt, że ofiara została tymczasowo aresztowana na skutek śmierci napastnika w wyniku przekroczenia granic obrony koniecznej nie oznacza, że zostanie skazana!

Zobacz też

Gry dla dzieci od 7 lat – pomysły

Rodzice bardzo chcą mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi. Nie uda się to gdy nie będziemy spędzać z nimi czasu. Jeden z autorów książek postanowił napisać książkę o wychowaniu dzieci. Poszedł porozmawiać ze swoją czwórką dzieci. Jego dzieci były dobrze wychowane, świetnie się uczyły i uważał to za swój sukces wychowawczy. Gdy zapytał swoje dzieci co im najbardziej pomogło one (ku jego zdziwieniu) powiedziały, że mama, która z nimi była, spędzała czas, bawiła się i uczyła. Bo miała dla nich czas…

Brak apetytu w ciąży – czy stanowi powód do niepokoju?

Większość kobiet spodziewających się dziecka zmaga się z nieposkromioną chęcią jedzenia. Tymczasem niektóre panie uskarżają się na brak apetytu...

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Może Cię zainteresuje: