Kierunek Zarządzanie produkcją

Skuteczne zarządzanie produkcją to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa przemysłowe. Produkcja jest bowiem wieloetapowym procesem, który wymaga uwzględnienia ogromnej liczby czynników – tak, by osiągane rezultaty były jak najlepsze. Czego można nauczyć się na studiach na tym kierunku?

Na czym polega zarządzanie produkcją?

Produkcja tylko z pozoru jest prostym procesem. W praktyce dzieli się na różne etapy, a każdy z nich wymaga odpowiedniego zarządzania. Pierwszym etapem jest planowanie, podczas którego konieczne jest zapoznanie się z procesem technologicznym, dostępnością surowców czy siły roboczej. Etap ten kończy się opracowaniem planu produkcji, który zakłada wyprodukowanie określonej liczby towarów o odpowiedniej specyfikacji w określonym czasie.

Kolejnymi etapami są uporządkowanie (na tym etapie określa się kolejność wykonywanych działań), kierowanie (zadania są przyporządkowywane do określonych pracowników) oraz kontrolowanie. Każdy z wymienionych etapów wymaga odpowiedniego zarządzania – w innym wypadku założone cele mogą nie zostać zrealizowane. Z tego względu istotne jest, aby w firmach produkcyjnych zatrudnione były osoby, które posiadają kompetencje do zarządzania każdym z etapów produkcji. Na takich stanowiskach świetnie sprawdzą się absolwenci zarządzania produkcją.

Czego można nauczyć się na kierunku zarządzanie produkcją?

Studenci kierunku lub specjalności zarządzanie produkcją uczą się nie tylko samego zarządzania procesem produkcyjnym, ale też – jakością. Ponadto dowiadują się również, jak wyznaczać cele w zakresie strategii produkcyjnej, zdobywają wiedzę z zakresu modelowania rozwoju produkcji czy stosowania narzędzi informatycznych, które wspierają procesy zarządzania produkcją. Warto jednocześnie pamiętać, że program studiów może nieco różnić się w zależności od uczelni. Na przykład studenci specjalności zarządzanie produkcją na Uniwersytecie WSB Merito dowiadują się bardzo dużo na temat kosztów w zarządzaniu produkcją, uczą się obsługi narzędzi Lean Manufacturing czy biorą udział w zajęciach w pracowni SAP. Co istotne, studia WSB Marito mają wymiar praktyczny. Program powstał na bazie wieloletniego doświadczenia wykładowców, którzy starają się rozwijać u studentów trzy obszary kompetencji odgrywających ogromną rolę w zakładkach produkcyjnych. Mowa o kompetencjach inżynierskich, osobistych i interpersonalnych.

Absolwenci zarządzania produkcją mogą szukać pracy w zakładach produkcyjnych z każdego sektora – od budowlanego, przez przemysłowy i chemiczny, aż po motoryzacyjny. Sprawdzą się m.in. jako menedżerowie produkcji, ale też specjaliści ds. zaopatrzenia, konsultanci, koordynatorzy, a nawet brand i product menedżerowie. Jeśli zatem chcesz zdobyć zawód, którego wykonywanie wymaga zarówno kompetencji z zakresu zarządzania, jak i podstawowej wiedzy technicznej – studiuj na kierunku zarządzanie produkcją.

Reklama.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here