Firma Jak założyć przedszkole?

Jak założyć przedszkole?

-

Obecnie kwestie związane z zakładaniem placówek przedszkolnych reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Akty  te zakładają, iż każdy kto zarejestruje działalność gospodarczą może założyć jedną z trzech form placówek – przedszkole, punkt przedszkolny i zespół przedszkolny. Rodzaj działalności  gospodarczej  – działalność jednoosobowa, spółka –  jest decyzją uznaniową założyciela. Osoby fizyczne mogą zakładać placówki przedszkolne niepubliczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

– oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsce zamieszkania;

– określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

– wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

– realizację innych zadań statutowych;

– bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

– dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce;

– statut placówki (przedszkola) lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zespół lub punkt przedszkolny).

Jak dostać dofinansowanie

Niepubliczne przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne mogą liczyć na dotacje z gminy, których wysokość jednak nie jest szczegółowo określona w przepisach i zależy od możliwości finansowych danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wszystkich placówek niepublicznych konieczne jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub gminy o przyznanie dotacji na rok następny do 30 września br. gdyż  gmina musi zaplanować taki wydatek w swoim budżecie.

Wymogi kadrowe

Każdy podmiot który zdecyduje się na zarejestrowanie działalności gospodarczej może założyć placówkę przedszkolną, jednakże osoby które bezpośrednio będą zajmowały się pracą z dziećmi muszą legitymować się ściśle określonymi kwalifikacjami. Kwalifikacje te są takie same dla przedszkoli niepublicznych, punktów i zespołów przedszkolnych. Stanowisko nauczyciela w przedszkolu może zajmować osoba, która:

– posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli;

– przestrzega podstawowych zasad moralnych;

– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba która ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Co będzie sprawdzał SANEPID i inspekcja budowlana

Osoby które planują otworzyć placówkę przedszkolną spełnić muszą m.in.. następujące wymogi:

1) budynek musi znajdować się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia oraz posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;

– powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas    pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

– w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;

– jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

– zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

– apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Jakie były Wasze doświadczenia przy zakładaniu przedszkola?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Ranga Grand Master i Assassin w Tenchu Fatal Shadows – jak je osiągnąć?

Ranga Grand Master (w przypadku grania postacią Ayame) oraz Assassin (w przypadku grania postacią Rin) to najwyższa ranga, jaką możemy osiągnąć w grze Tenchu Fatal Shadows. Aby je uzyskać, musimy w danej misji zdobyć przynajmniej 300 punktów. Aby tego dokonać musimy spełnić pewne warunki.

Zespół Angelmana – przyczyny, objawy, leczenie

Zespół Angelmana (ang. Angelman Syndrome, AS) jest chorobą o podłożu genetycznym związaną z zaburzeniem rozwoju i funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Zobacz też

Budowa garażu i budynku gospodarczego – warunki

W polskim prawie budowa garażu czy budynku gospodarczego musi spełniać określone techniczne wymogi, przewidziane dla tego typu obiektów. W zależności od wielkości obiektu konieczne może okazać się zakupienie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak, choć w nielicznych wypadkach, na działce obok domu jednorodzinnego można bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wybudować zarówno garaż, jak i budynek gospodarczy, jeżeli zostaną spełnione określone prawem warunki.

Jak wybrać wózek widłowy wysokiego składowania? Sprawdź!

Planujesz zakup wózka widłowego wysokiego składowania? Zanim zaczniesz szukać, dowiedz się, jak wybrać sprzęt, który idealnie nada się do...

Ciąża a zapotrzebowanie na potas i magnez

Spodziewasz się dziecka i masz świadomość, że w tym okresie zwiększa się zapotrzebowanie na wiele składników odżywczych. Suplementujesz kwas...

Może Cię zainteresuje: