Firma Jak założyć przedszkole?

Jak założyć przedszkole?

-

Obecnie kwestie związane z zakładaniem placówek przedszkolnych reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Akty  te zakładają, iż każdy kto zarejestruje działalność gospodarczą może założyć jedną z trzech form placówek – przedszkole, punkt przedszkolny i zespół przedszkolny. Rodzaj działalności  gospodarczej  – działalność jednoosobowa, spółka –  jest decyzją uznaniową założyciela. Osoby fizyczne mogą zakładać placówki przedszkolne niepubliczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

– oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsce zamieszkania;

– określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;

– wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

– realizację innych zadań statutowych;

– bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

– dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce;

– statut placówki (przedszkola) lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (zespół lub punkt przedszkolny).

Jak dostać dofinansowanie

Niepubliczne przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne mogą liczyć na dotacje z gminy, których wysokość jednak nie jest szczegółowo określona w przepisach i zależy od możliwości finansowych danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wszystkich placówek niepublicznych konieczne jest złożenie wniosku do urzędu miasta lub gminy o przyznanie dotacji na rok następny do 30 września br. gdyż  gmina musi zaplanować taki wydatek w swoim budżecie.

Wymogi kadrowe

Każdy podmiot który zdecyduje się na zarejestrowanie działalności gospodarczej może założyć placówkę przedszkolną, jednakże osoby które bezpośrednio będą zajmowały się pracą z dziećmi muszą legitymować się ściśle określonymi kwalifikacjami. Kwalifikacje te są takie same dla przedszkoli niepublicznych, punktów i zespołów przedszkolnych. Stanowisko nauczyciela w przedszkolu może zajmować osoba, która:

– posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli;

– przestrzega podstawowych zasad moralnych;

– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba która ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Co będzie sprawdzał SANEPID i inspekcja budowlana

Osoby które planują otworzyć placówkę przedszkolną spełnić muszą m.in.. następujące wymogi:

1) budynek musi znajdować się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia oraz posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;

– powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas    pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

– w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;

– jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

– zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

– apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Jakie były Wasze doświadczenia przy zakładaniu przedszkola?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Aplikacja Facebook – jak obsługiwać?

Popularne serwisy społecznościowe udostępniają mobilne aplikacje, które możemy zainstalować w swoim telefonie. Dzięki nim przeglądanie portalu jest dużo prostsze. Pamiętajmy jednak, że aplikacja każdorazowo łączy się z Internetem, gdy w nią wejdziemy.

Latte Macchiato – przepis

W naszym kraju, na kawę z dużą ilością mleka i mleczną pianką, przyjęła się nazwa „latte”, ale poprawnie powinno się ją nazywać latte macchiato (czyt. makiato). Używanie pełnej nazwy ważne jest zwłaszcza podczas naszych podróży do Włoch. Jeśli we włoskim barze lub restauracji poprosimy o caffe latte, kelner poda nam po prostu kawę z mlekiem, a gdy powiemy tylko latte, otrzymamy mleko.

Zobacz też

Jak urządzić mieszkanie dwupoziomowe?

Typowe mieszkanie w bloku to jednopoziomowe lokum, niektórzy z nas jednak dysponują czterema kątami zlokalizowanymi na dwóch kondygnacjach. To rozwiązanie, które daje duże pole do popisu przy kształtowaniu przestrzeni i planowaniu jej funkcjonalnego układu. Można powiedzieć, że jest to opcja pośrednia miedzy typowym mieszkaniem w bloku, a domkiem jednorodzinnym. Większa powierzchnia, a także obecność dwóch poziomów, z których jeden, z uwagi na częste położenie na poddaszu, zazwyczaj posiada skosy, rodzi potrzebę dokładnego przemyślenia aranżacji wnętrza.

Brak apetytu w ciąży – czy stanowi powód do niepokoju?

Większość kobiet spodziewających się dziecka zmaga się z nieposkromioną chęcią jedzenia. Tymczasem niektóre panie uskarżają się na brak apetytu...

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Może Cię zainteresuje: