Firma Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

-

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma, w której jedynym reprezentantem i przedstawicielem, a także osobą odpowiedzialną za przedsiębiorstwo jest jej założyciel. Właściciel jest jedyną w pełni kompetencyjną osobą do podejmowania decyzji, a za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem także prywatnym. Aby założyć tego typu działalność nie potrzeba wykazać żadnego minimalnego kapitału, a rejestracja firmy jest prosta i nie wiąże się z kosztami. Właśnie ze względu na łatwe początki forma ta cieszy się dużą popularnością wśród początkujących przedsiębiorców, którzy w miarę rozwoju firmy nie rzadko decydują się na zmianę formy prawnej. Indywidualni przedsiębiorcy rzadko decydują się zatrudnienie etatowych pracowników dlatego większość obowiązków spada właśnie na nich, co może wiązać się ze sporą presją i brakiem wolnego czasu.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to tak naprawdę rodzaj umowy wiążącej dwie lub więcej osób, powinna być ona zawarta na piśmie. W umowie takiej warto dokładnie określić prawa i obowiązki wszystkich stron tak aby w przyszłości uniknąć sytuacji konfliktowych. Każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach  i stratach bez względu na rodzaj i wartość wkładu, chyba że w umowie zostaną zapisane szczegółowe postanowienia w tej kwestii. Każdy ze wspólników staje się współwłaścicielem  majątku spółki oraz odpowiada za jej zobowiązania, także majątkiem osobistym. Zaletami spółki cywilnej są proste zasady organizacji, nieskomplikowane procedury funkcjonowania oraz niewielkie koszty założenia. Do wad zaliczyć można obowiązek osobnej rejestracji oraz konieczność zawarcia w nazwie nazwisk wszystkich wspólników.

Spółka jawna

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej jest jednak samodzielnym bytem który może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Zawarcie spółki wymaga podpisania umowy która powinna zawierać minimum następujące elementy:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

3) przedmiot działalności spółki;

4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Za zobowiązania spółki odpowiada każdy ze wspólników całym swoim majątkiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, niezależnie od wysokości wniesionych wkładów. Spółkę jawną należy zgłosić do KRS, dołączając do formularza umowę spółki.

Spółka partnerska

Prawo założenia i działania w formie spółki partnerskiej przysługuje tylko określonym grupom zawodowym: adwokatom, aptekarzom, architektom, inżynierom, biegłym rewidentom, brokerom ubezpieczeniowym, doradcom podatkowym, maklerom papierów wartościowych, księgowym, lekarzom, dentystom, weterynarzom, notariuszom, pielęgniarkom, położnym, radcom prawnym, rzecznikom patentowym, rzeczoznawcom majątkowym, tłumaczom przysięgłym.
Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za
zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2;

4) w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych
partnerów;

5) firmę i siedzibę spółki;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem, jednakże partner nie odpowiada  za zobowiązania wynikłe w związku z wykonywaniem w spółce wolnego zawodu przez pozostałych partnerów lub ich podwładnych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową a więc do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy który należy wnieść w całości przed wpisaniem  spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Minimalny kapitał spółki zgodnie z przepisami  Kodeksu Spółek Handlowych to 5 000 zł. Składając wniosek o wpis do KRS należy przedstawić: umowę spółki, dowód powołania i skład organów poświadczone notarialnie  podpisy członków zarządu, podpisana przez wszystkich wspólników listę wspólników, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników.

Czy mieliście jakieś wątpliwości wybierając formę prawną Waszej działalności gospodarczej?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak używać lampy błyskowej?

Lampa błyskowa to bardzo pomocna rzecz, zwłaszcza podczas fotografowania w ciemnych pomieszczeniach. Trzeba jednak uważać, żeby nie dać się ponieść jej urokowi i nie zalać światłem błyskowym całej sceny. Nie ma chyba w fotografii nic gorszego, no może poza nieostrymi zdjęciami, niż płaskiej światło lampy błyskowej oświetlające pierwszy plan i pozostawiające w głębokim cieniu plan numer dwa.

Pucharki do deserów – 5 pomysłów na zimowe rozgrzewające desery

Gdy na dworze skrzy mróz, z przyjemnością sięgamy po...

Zobacz też

Jak obliczyć podatek Belki?

Popularny podatek Belki, o którym tak głośno w ostatnich miesiącach, to nic innego jak podatek od zysków kapitałowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem bank, który nalicza nam odsetki na kontach oszczędnościowych i lokatach, opłaca również podatek od zysków kapitałowych, pobierając go nam z konta, pomniejszając tym samym wypłacony zysk.

Brak apetytu w ciąży – czy stanowi powód do niepokoju?

Większość kobiet spodziewających się dziecka zmaga się z nieposkromioną chęcią jedzenia. Tymczasem niektóre panie uskarżają się na brak apetytu...

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Może Cię zainteresuje: