Księgi rachunkowe czyli tzw. pełną księgowość  muszą prowadzić:

– spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w Polsce;

– osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok  obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro.

Pozostali przedsiębiorcy muszą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Biuro czy samodzielne prowadzenie księgowości

Argumentem przemawiającym na korzyść skorzystania z biura podatkowego jest możliwość skupienia się na rozwoju firmy bez konieczności poświęcania czasu na problemy księgowe.   Profesjonalne biuro powinno za nas zrobić w zasadzie wszystko poza zapłatą podatku tzn. obliczyć podatek, sporządzić deklarację, a ponadto wziąć na siebie kontakty z urzędami i ewentualne sprawy sądowe. Nie wolno jednak zapominać o terminowym przekazywaniu  biuru wskazanych przez jego pracowników informacji i  dokumentów księgowych. Kolejną korzyścią jest  redukcja kosztów, dzięki pozbyciu się  wynagrodzeń osób pracujących w dziale księgowym, a także możliwość zredukowania kosztów powierzchni biurowej, amortyzacji sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych, utrzymania systemu finansowo-księgowego. Przy zleceniu prowadzenia księgowości wyspecjalizowanemu biuru, istotny jest także dostęp do usług i rozwiązań księgowych i podatkowych na najwyższym poziomie, lepsza jakość sprawozdań finansowych i szybszy dostęp do informacji, co ostatecznie pozwala lepiej kierować przedsiębiorstwem.

Ważne aby wybrane biuro było ubezpieczone gdyż dzięki temu ewentualny błąd popełniony przez jego pracowników będzie niósł za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania . Z kolei korzyścią samodzielnego prowadzenia księgowości lub posiadania księgowej na etacie jest możliwość codziennego wglądu w sprawy księgowe i trzymanie ręki na pulsie.

A jak to wygląda w Waszej firmie – prowadzicie księgowość na własną rękę, czy zatrudniacie do tego biuro rachunkowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here