W związku z tym są one szczególnie atrakcyjne w przypadku, gdy pozyskanie akcji danej firmy stanowi problem ze względu na duże zainteresowanie inwestorów. Taką formę finansowania stosują zwykle rozwijające się spółki, które obawiają się zbyt niskiej wyceny emitowanych akcji. Emisja obligacji zamiennych pozwala na podwyższenie kwoty zaciągniętego długu oraz redukcję oprocentowania, ponieważ tego rodzaju oferta danej firmy staje się bardziej atrakcyjna.

Dodatkowy atut dla przedsiębiorstwa to gwarancja zbycia akcji po określonej cenie. Taką formę finansowania stosują również firmy o ustalonej renomie rynkowej, które obawiają się rozdrobnienia akcjonariatu lub zmiany układu sił w ramach walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Warto również wspomnieć, że emisja zamiennych papierów wartościowych nie wymaga przygotowywania kosztownej i czasochłonnej subskrypcji.

Co zyskuje inwestor?

Skoro wiadomo już, jakie są korzyści emitenta, warto zadać sobie pytanie, jaki atuty obligacji zamiennych doceniają ich nabywcy.

Z punktu widzenia inwestora obligacje zamienne wykazują następujące zalety:
– możliwość zakupu akcji w przypadku hossy na giełdzie;
– gwarancję nabycia walorów po cenie, która jest z góry określona;
– zyski w postaci kuponu lub dyskonta;
– zabezpieczenie kapitału przed gwałtownymi zmianami cen akcji.

Obligacja zamienna nie jest instrumentem pozbawionym wad, dlatego jej nabywcy powinni pamiętać, że:
– prawo do zamiany jest jednokrotne – nie można akcji z powrotem wymienić na papier dłużny;
– wbudowanie prawa do zamiany na akcję wpływa na redukcję zysków obligatariusza poprzez zmniejszenie kwoty odsetek lub dyskonta.

Istotne współczynniki

Jednym z najważniejszych wskaźników, jaki opisuje obligacje zamienne, jest współczynnik zamiany. Informuje on, jaką liczbę akcji może uzyskać właściciel jednej obligacji zamiennej.

Znajomość wspomnianej wartości pozwala obliczyć tak zwaną cenę konwersji. Ten parametr wskazuje z kolei, jaki będzie realny koszt wymiany.

Cenę konwersji (CK) oblicza się następująco:

CK = Wartość nominalna obligacji/Współczynnik konwersji

Na przykład dla obligacji o wartości nominalnej 50 zł i współczynniku konwersji 0,5 cena wymiany będzie wynosić 100 zł. Dokonując wymiany inwestor otrzymuje bardziej zyskowny i ryzykowny papier wartościowy wraz z prawem poboru ewentualnej dywidendy. Traci on jednocześnie prawo do okresowej płatności (kuponu) oraz dyskonta. Taka decyzja oznacza zmianę orientacji inwestycyjnej na bardziej agresywną.

Co sądzicie o lokowaniu swojego kapitału w obligacje zamienne? Czekamy na komentarze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here