Inwestycje Ryzyko inwestycji alternatywnych

Ryzyko inwestycji alternatywnych

-

Dywersyfikacja – słowo klucz

Z definicyjnego punktu widzenia dywersyfikacja jest technika zarządzania portfelem  inwestycyjnym, która pozwala na rozproszenie ryzyka dzięki włączeniu do portfolio większej liczby składników. W wariancie optymalnym poszczególne elementy portfela powinny się odznaczać niskim stopniem wzajemnej korelacji jeżeli chodzi o stopę zwrotu (mówi o tym Reguła Markowitza). Oznacza to, że w przypadku portfela składającego się z dwóch składników A i B należy je dobrać w ten sposób, aby ujemna stopa zwrotu jednego z nich nie współwystępowała z kiepskim wynikiem drugiego. Praktycznym przykładem zastosowania zasady dywersyfikacji jest prosty portfel inwestycyjny, który składa się z dwóch rodzajów instrumentów: obligacji oraz akcji. Ich dobór jest podyktowany faktem, że słabe wyniki inwestycji w akcje nie przyczyniają się do zmniejszenia stopy zwrotu z tytułu posiadania obligacji (i vice versa).

Zasady dywersyfikacji dotyczą również inwestycji alternatywnych i to w różnych wymiarach. Otóż zakłada się, że nietypowe aktywa stanowią one dobry sposób, aby zdywersyfikować tradycyjny portfel składający się prze wszystkim z instrumentów rynku kapitałowego. Trzeba jednak pamiętać, że wspomniana już reguła dywersyfikacji zakłada, że żaden z elementów portfela nie powinien posiadać zbyt dużego udziału w jego całkowitej wartości. Dlatego przyjmuje się, iż maksymalny udział alternatywnych aktywów w całym portfolio nie może przekraczać 20%. Dywersyfikacja obowiązuje również w obrębie tej części portfela, która została wygospodarowana na inwestycje alternatywne. Tak więc portfel inwestycyjny nie powinien zawierać tylko jednego rodzaju alternatywnych aktywów.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie inwestycje alternatywne niezależnie od swego charakteru maja charakter długoterminowy. Ta okoliczność sprawia, że są one szczególnie podatne na efekt inflacji, która „zjada” wypracowane zyski.

Inwestycje sentymentalne to największe ryzyko

Wszystkie opracowania dotyczące inwestycji alternatywnych podkreślają zgodnie, że są one bardzo zróżnicowane pod względem ponoszonego ryzyka. Zagrożenie stratą zależy od rodzaju nabywanego aktywa. Zwykło się sadzić, że największe ryzyko jest związane z tak zwanymi inwestycjami sentymentalnymi. Do tej kategorii zalicza się nabycie:

– dzieł sztuki (zwłaszcza te wykonane przez mniej znanych twórców współczesnych);

– przedmiotów kolekcjonerskich;

– antyków.

Zagrożenie ze strony tych aktywów wiąże się z faktem, że zainteresowanie nimi wykazuje bardzo wąska grupa odbiorców.

Udało się Wam zarobić na inwestycjach alternatywnych?

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Niezależnie od tego, czy jesteśmy jednoosobową firmą działająca na zlecenie większego usługodawcy, czy zamierzamy prowadzić biznes na dużą skale, wiąże się to z odpowiedzialnością. Musimy być nastawieni zarówno na zyski jak i na straty. Brać pod uwagę płatności stałe, czy koszty nieprzewidywalne. Przygotowując się do otwierania działalności, powinniśmy znać zapotrzebowania rynku, dające nam możliwości osiągnięcia dochodu i zawsze pisząc jakikolwiek plan zysków, pomniejszać je o co najmniej trzydzieści procent, a plan kosztów powiększać o identyczną kwotę procentową. To pierwsza i główna zasada. Czarnowidztwo jest w biznesie o tyle dobrym sposobem, że przygotowuje nas na ewentualne komplikacje, pisanie w myślach jak najwspanialszych scenariuszy dotyczących naszego przedsięwzięcia, może narazić na bolesne zetknięcie z ziemią, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest ogromna.

Choroby metaboliczne – co to jest, rodzaje, przykłady

Rzadko zdarza się nam, aby popatrzeć na organizm człowieka jak na fabrykę, w której praca wrze. Nie zdajemy sobie sprawy, że w każdej sekundzie zachodzi w nim wiele reakcji chemicznych. Jest to niewątpliwie jeden z cudów istnienia i choć można wszystkie te reakcje prześledzić, rozpisać, wytłumaczyć naukowo, to wciąż zachwyt i podziw wzbudza to, że człowiek jest tak skomplikowany i że każda taka reakcja ma realny wpływ na jego stan zdrowia.

Zobacz też

Rodzice nie akceptują mojego chłopaka

Zakochanej młodej dziewczyny często zależy na akceptacji rodziców. Potrzebuje ona wsparcia w tak ważnym dla niej momencie życia. Dziewczyna pragnie czuć się pewnie we własnych wyborach i wiedzieć, że jej cele wzajemnie się nie wykluczają. Jeśli pojawiają się sprzeczności, podjęcie jakiejkolwiek decyzji jest trudne.

Pompa próżniowa – jak wybrać, montować i eksploatować?

Coraz częściej zdarza się, że nawet we własnych domach i mieszkaniach montujemy systemy klimatyzacji. Oczywiście w prywatnych obiektach są...

Autos – sprawdzony dostawca wysokiej klasy części zamiennych do pojazdów użytkowych

W przypadku firm, które dysponują flotą pojazdów użytkowych, szybka dostawa części zamiennych jest na wagę złota. Właśnie dlatego warto...

Może Cię zainteresuje: