Jasne reguły zmiany oprocentowania

Trudno oczekiwać, że kredytobiorca zdecyduje się na zastosowanie stałej stopy procentowej w przypadku, gdy umowa kredytu trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt. Dostosowaniu warunków spłaty do bieżącej sytuacji gospodarczej służą specjalne klauzule umowne. Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku wskazuje na dwie ogólne zasady dotyczące zmiany oprocentowania kredytu  (patrz art. 69 ust. 2 pkt 5 i art. 76):

– reguły przeprowadzania korekty oprocentowania powinny zostać uwzględnione w umowie kredytu;

– dłużnik oraz jego poręczyciele powinni zostać powiadomieni ilekroć dojdzie do zmiany oprocentowania;

Powyższe mocno ogólnikowe sformułowania nie precyzują dokładnych zasad przeprowadzania korekty oprocentowania. Do wypracowania pewnych standardów przyczyniło się dopiero orzecznictwo Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 310/11), który stwierdził, że kredytodawca powinien uwzględnić następujące informacje w ramach umowy kredytowej:

– sposób obliczania stopy referencyjnej (na przykład średnia za dany okres lub notowanie z określonego dnia);

– pozostałe wskaźniki finansowe, które wpływają na wartość oprocentowania (na przykład stopy Narodowego Banku Polskiego);

– wszystkie scenariusze rozwoju sytuacji, które mogą nastąpić w odniesieniu od wyodrębnionych kryteriów (na przykład co się stanie jeżeli wartość WIBOR-u wzrośnie, a stopa redyskontowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na tym samym poziomie?);

– zakres uwzględnianych zmian dla każdego współczynnika (zmiany są naliczane w relacji do wartości obowiązujących w dniu zawarcia umowy).

Ubezpieczenia od utraty pracy … nie zawsze obowiązuje

Ubezpieczenie od utraty pracy wbrew pozorom nie stanowi obowiązkowego elementu kredytu. Mimo tego większość kredytobiorców decyduje się na skorzystanie z tej opcji, ponieważ w ten sposób mogą uzyskać nieco niższą marżę kredytu lub zwolnić się z obowiązku uiszczenia prowizji.

Trzeba jednak pamiętać, że określenie „od utraty pracy” nie powinno być interpretowane zupełnie dosłownie. Otóż większość pakietów omawianego ubezpieczenia nie przewiduje dofinansowania rat kredytu jeżeli jego dłużnik:

– został zwolniony dyscyplinarnie;

– zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

A na co Wy zwróciliście największą uwagę podpisując umowę kredytu hipotecznego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here